Bản tin Đào tạo số 2

Bản tin Đào tạo số 2

  • Tọa đàm chủ đề "Kinh doanh" trong khuôn khổ chương trình đào tạo GĐCN tại Hà Nội
  • Khai giảng khóa GĐCN tại tp Hồ Chí Minh
  • Các khóa đào tạo vừa diễn ra và gương mặt học viên tiêu biểu
  • Kế hoạch đào tạo tuần tiếp theo
  • Tài liệu học nhanh: Xây dựng tính chuyên nghiệp trong công việc
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Đào tạo số 2

  • Tọa đàm chủ đề "Kinh doanh" trong khuôn khổ chương trình đào tạo GĐCN tại Hà Nội
  • Khai giảng khóa GĐCN tại tp Hồ Chí Minh
  • Các khóa đào tạo vừa diễn ra và gương mặt học viên tiêu biểu
  • Kế hoạch đào tạo tuần tiếp theo
  • Tài liệu học nhanh: Xây dựng tính chuyên nghiệp trong công việc
Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng