Bản tin Rửa tiền trong Tài trợ thương mại

Bản tin Rửa tiền trong Tài trợ thương mại

Rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại đã và đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế. Với mong muốn giúp độc giả hiểu tổng quan về vấn đề này, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro trân trọng gửi đến quý bạn đọc Bản tin rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại tháng 3/2015.

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Rửa tiền trong Tài trợ thương mại

Rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại đã và đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng mang tính quốc tế. Với mong muốn giúp độc giả hiểu tổng quan về vấn đề này, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro trân trọng gửi đến quý bạn đọc Bản tin rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại tháng 3/2015.

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng