Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 10/2015

Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 10/2015

 

Rủi ro hoạt động:

  • Hoạt động cầm cố sổ tiết kiệm dưới góc nhìn Rủi ro hoạt động.
  • Rủi ro con người: Cho vay sai qui định, Agribank mất 966 tỷ đồng.
  • Thần lửa hoành hành, giải pháp nào cho chúng ta?

Phòng chống rửa tiền:

  • Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền
  • HSBC và hoạt động rửa tiền


 

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 10/2015

 

Rủi ro hoạt động:

  • Hoạt động cầm cố sổ tiết kiệm dưới góc nhìn Rủi ro hoạt động.
  • Rủi ro con người: Cho vay sai qui định, Agribank mất 966 tỷ đồng.
  • Thần lửa hoành hành, giải pháp nào cho chúng ta?

Phòng chống rửa tiền:

  • Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền
  • HSBC và hoạt động rửa tiền


 

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo