Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 11/2015

Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 11/2015

Tin Rủi ro hoạt động:

  • Tội phạm công nghệ cao: Gian lận qua hệ thống Western Union
  • Thẻ giả ngày càng trở nên phổ biến
  • Ngân hàng chuyển nhầm 6 tỷ USD cho khách hàng

Tin Phòng chống rửa tiền:

  • Cách chuyển tiền lậu ra nước ngoài của người Trung Quốc

Bản tin được cung cấp bởi Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro - LienVietPostBank

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Bản tin Rủi ro hoạt động và Phòng chống rửa tiền tháng 11/2015

Tin Rủi ro hoạt động:

  • Tội phạm công nghệ cao: Gian lận qua hệ thống Western Union
  • Thẻ giả ngày càng trở nên phổ biến
  • Ngân hàng chuyển nhầm 6 tỷ USD cho khách hàng

Tin Phòng chống rửa tiền:

  • Cách chuyển tiền lậu ra nước ngoài của người Trung Quốc

Bản tin được cung cấp bởi Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro - LienVietPostBank

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng