Bản tin tài chính ngân hàng quý III/2016

Bản tin tài chính ngân hàng quý III/2016

Lãi suất huy động: Lãi suất kỳ hạn ngắn được dự báo có thể tăng trở lại trong 3 tháng cuối năm do đặc tính thời vụ. Dù vậy, với tình trạng dư thừa thanh khoản mạnh thể hiện qua mức lãi suất thấp kỷ lục tại các thị trường, lãi suất kỳ hạn ngắn được dự báo sẽ không tăng cho đến hết tháng 10. Lãi suất kỳ hạn trung và dài có thể sẽ tăng nhẹ từ 0,3% - 0,5% nhằm chuẩn bị cho TT06.

Lãi suất cho vay: Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 đang ở mức thấp hơn kỳ vọng đặt ra đầu năm, tuy nhiên lãi suất cho vay đã giảm xuống khá thấp trong Q2 2016, dư địa để giảm được đánh giá là không còn. Bên cạnh đó, NHNN không cho thấy dấu hiệu tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay, do vậy lãi suất cho vay được dự đoán sẽ giữ nguyên trong Q4 2016.

Tỷ giá nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ vào giai đoạn cuối năm do yếu tố mùa vụ (nhu cầu USD từ các doanh nghiệp để thanh toán các hợp đồng XNK, lạm phát tăng ….) tuy nhiên vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của NHNN. Dự báo mức tăng tỷ giá trong khoảng 1%-1,5%.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Bản tin tài chính ngân hàng quý III/2016

Lãi suất huy động: Lãi suất kỳ hạn ngắn được dự báo có thể tăng trở lại trong 3 tháng cuối năm do đặc tính thời vụ. Dù vậy, với tình trạng dư thừa thanh khoản mạnh thể hiện qua mức lãi suất thấp kỷ lục tại các thị trường, lãi suất kỳ hạn ngắn được dự báo sẽ không tăng cho đến hết tháng 10. Lãi suất kỳ hạn trung và dài có thể sẽ tăng nhẹ từ 0,3% - 0,5% nhằm chuẩn bị cho TT06.

Lãi suất cho vay: Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 đang ở mức thấp hơn kỳ vọng đặt ra đầu năm, tuy nhiên lãi suất cho vay đã giảm xuống khá thấp trong Q2 2016, dư địa để giảm được đánh giá là không còn. Bên cạnh đó, NHNN không cho thấy dấu hiệu tiếp tục cắt giảm lãi suất cho vay, do vậy lãi suất cho vay được dự đoán sẽ giữ nguyên trong Q4 2016.

Tỷ giá nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ vào giai đoạn cuối năm do yếu tố mùa vụ (nhu cầu USD từ các doanh nghiệp để thanh toán các hợp đồng XNK, lạm phát tăng ….) tuy nhiên vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của NHNN. Dự báo mức tăng tỷ giá trong khoảng 1%-1,5%.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo