Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II (6,79%) và 6 tháng đầu năm (7,08%) mặc dù vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đã không thể vượt đỉnh tăng trưởng tại quý I. Nguyên nhân chính diễn ra hiện tượng này là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng giảm tốc khá nhanh, đặc biệt trong các phân khúc điện thoại, điện tử, máy tính. Ngược lại, các ngành dịch vụ (điển hình là bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, bất động sản) tiếp tục tăng trưởng tốt, ngành nông nghiệp và thủy sản tiếp tục bứt phá mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

Lạm phát tăng dần qua từng tháng trong quý II, nâng CPI lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, đặt nặng áp lực kiểm soát lạm phát vào 6 tháng cuối năm trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều rủi ro vĩ mô.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II (6,79%) và 6 tháng đầu năm (7,08%) mặc dù vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đã không thể vượt đỉnh tăng trưởng tại quý I. Nguyên nhân chính diễn ra hiện tượng này là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng giảm tốc khá nhanh, đặc biệt trong các phân khúc điện thoại, điện tử, máy tính. Ngược lại, các ngành dịch vụ (điển hình là bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, bất động sản) tiếp tục tăng trưởng tốt, ngành nông nghiệp và thủy sản tiếp tục bứt phá mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

Lạm phát tăng dần qua từng tháng trong quý II, nâng CPI lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước, đặt nặng áp lực kiểm soát lạm phát vào 6 tháng cuối năm trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều rủi ro vĩ mô.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo