Báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018

Bức tranh kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: tăng trưởng GDP vẫn duy trì ở mức cao (6,98%); lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu (3,57%); CSTT có xu hướng thắt chặt dần với tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp (9,52%); và môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện nhờ những nỗ lực của Chính phủ.
Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đã bắt đầu bộc lộ một số rủi ro mang tính hệ thống: (i) tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu hụt hơi khi lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ giảm tốc đáng kể; (ii) chiến tranh thương mại cùng sự lên giá của đồng USD có ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn đầu tư và tỷ giá hối đoái (9T/2018 tăng 2,72%); (iii) sức ép lạm phát ngày càng gia tăng do giá xăng dầu tăng cao cùng sự điều chỉnh các mặt hàng thuộc quản lý của Nhà nước.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo

Báo cáo kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018

Bức tranh kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: tăng trưởng GDP vẫn duy trì ở mức cao (6,98%); lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu (3,57%); CSTT có xu hướng thắt chặt dần với tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp (9,52%); và môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện nhờ những nỗ lực của Chính phủ.
Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đã bắt đầu bộc lộ một số rủi ro mang tính hệ thống: (i) tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu hụt hơi khi lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ giảm tốc đáng kể; (ii) chiến tranh thương mại cùng sự lên giá của đồng USD có ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn đầu tư và tỷ giá hối đoái (9T/2018 tăng 2,72%); (iii) sức ép lạm phát ngày càng gia tăng do giá xăng dầu tăng cao cùng sự điều chỉnh các mặt hàng thuộc quản lý của Nhà nước.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo