Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2018 và triển vọng năm 2019

Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2018 và triển vọng năm 2019

Bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: tăng trưởng GDP ở mức cao kỷ lục (7,08%); lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu (3,54%) trong bối cảnh CSTT có xu hướng thắt chặt dần (tín dụng tăng ~14%); tỷ giá hối đoái được giữ vững (USD/VND tăng ~2,8%); và cán cân ngân sách ghi nhận thặng dư sau nhiều năm thâm hụt.

Kinh tế Việt Nam năm 2019 nhìn chung vẫn tương đối tích cực như môi trường kinh doanh được cải thiện, tình hình chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, trong khi lạm phát được duy trì ở mức ổn định so với các nền kinh tế mới nổi khác, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ…

Tuy nhiên, rủi ro đối với nền kinh tế ngày càng rõ nét. Từ phía vĩ mô quốc tế, (i) các tài sản tài chính và bất động sản đã tăng giá tương đối cao trong giai đoạn qua (nhờ chính sách lãi suất thấp và cung tiền dồi dào) có thể dẫn đến 1 cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu;(ii) căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu trong nước; và (iii) CSTT của các nền kinh tế lớn được định hướng thắt chặt dần làm giảm sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo áp lực đối với lãi suất và giá trị đồng nội tệ. Đối với các yếu tố nội tại, nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh chưa đủ mạnh và quá trình tái cấu trúc,thoái vốn doanh nghiệp nhà nước có xu hướng chững lại là những rủi ro trọng yếu, làm cản trở đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2018 và triển vọng năm 2019

Bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: tăng trưởng GDP ở mức cao kỷ lục (7,08%); lạm phát được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu (3,54%) trong bối cảnh CSTT có xu hướng thắt chặt dần (tín dụng tăng ~14%); tỷ giá hối đoái được giữ vững (USD/VND tăng ~2,8%); và cán cân ngân sách ghi nhận thặng dư sau nhiều năm thâm hụt.

Kinh tế Việt Nam năm 2019 nhìn chung vẫn tương đối tích cực như môi trường kinh doanh được cải thiện, tình hình chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, trong khi lạm phát được duy trì ở mức ổn định so với các nền kinh tế mới nổi khác, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ…

Tuy nhiên, rủi ro đối với nền kinh tế ngày càng rõ nét. Từ phía vĩ mô quốc tế, (i) các tài sản tài chính và bất động sản đã tăng giá tương đối cao trong giai đoạn qua (nhờ chính sách lãi suất thấp và cung tiền dồi dào) có thể dẫn đến 1 cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu;(ii) căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu trong nước; và (iii) CSTT của các nền kinh tế lớn được định hướng thắt chặt dần làm giảm sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời tạo áp lực đối với lãi suất và giá trị đồng nội tệ. Đối với các yếu tố nội tại, nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh chưa đủ mạnh và quá trình tái cấu trúc,thoái vốn doanh nghiệp nhà nước có xu hướng chững lại là những rủi ro trọng yếu, làm cản trở đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo