Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2019

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2019

Kinh tế trong nước 3 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng chững lại, ghi nhận ở mức 6,79% (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018: 7,38%). Đà giảm tốc trong tăng trưởng chủ yếu là do sự sụt giảm của khu vực nông, lâm, thủy sản (tác động tiêu cực bởi dịch tả lợn và giá một số mặt hàng xuất khẩu nông sản giảm mạnh) và công nghiệp (các ngành sản xuất trọng yếu đều có mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018). Mặc dù vậy, tăng trưởng GDP trong Quý I/2019 vẫn là mức tương đối cao so với giai đoạn 2012-2017.

Lạm phát nhìn chung vẫn được kiểm soát tốt khi CPI bình quân trong 3 tháng đầu năm chỉ tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước (yoy). Kết quả này có được chủ yếu là nhờ sự điều chỉnh của nhóm hàng xăng dầu và thực phẩm trong Quý I/2019. Tuy nhiên áp lực lạm phát sẽ tăng lên trong các quý tiếp theo do ảnh hưởng bởi giá điện tăng 8,36% kể từ 20/03/2019 và giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại.

 

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo kinh tế vĩ mô Quý I/2019

Kinh tế trong nước 3 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng chững lại, ghi nhận ở mức 6,79% (thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018: 7,38%). Đà giảm tốc trong tăng trưởng chủ yếu là do sự sụt giảm của khu vực nông, lâm, thủy sản (tác động tiêu cực bởi dịch tả lợn và giá một số mặt hàng xuất khẩu nông sản giảm mạnh) và công nghiệp (các ngành sản xuất trọng yếu đều có mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018). Mặc dù vậy, tăng trưởng GDP trong Quý I/2019 vẫn là mức tương đối cao so với giai đoạn 2012-2017.

Lạm phát nhìn chung vẫn được kiểm soát tốt khi CPI bình quân trong 3 tháng đầu năm chỉ tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước (yoy). Kết quả này có được chủ yếu là nhờ sự điều chỉnh của nhóm hàng xăng dầu và thực phẩm trong Quý I/2019. Tuy nhiên áp lực lạm phát sẽ tăng lên trong các quý tiếp theo do ảnh hưởng bởi giá điện tăng 8,36% kể từ 20/03/2019 và giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại.

 

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo