Báo cáo ngành Dệt May - Da giày

Báo cáo ngành Dệt May - Da giày

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ngành Dệt may - Da giày đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó, giá trị gia tăng của ngành đạt 21,1 tỷ USD. Ngoài vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thì ngành Dệt may – Da giày của Việt Nam cũng có vị trí quan trọng trên thị trường dệt may – da giày thế giới. Cụ thể, Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may toàn cầu; có vị thế lớn thứ 3 thế giới về sản xuất, thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép với tỷ trọng lần lượt là 3,7% và 9,2%.

Từ đặc điểm trên, LPB sẽ có những lợi ích gì khi mở rộng cấp tín dụng đối với ngành?

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo ngành Dệt May - Da giày

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ngành Dệt may - Da giày đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, trong đó, giá trị gia tăng của ngành đạt 21,1 tỷ USD. Ngoài vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thì ngành Dệt may – Da giày của Việt Nam cũng có vị trí quan trọng trên thị trường dệt may – da giày thế giới. Cụ thể, Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may toàn cầu; có vị thế lớn thứ 3 thế giới về sản xuất, thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép với tỷ trọng lần lượt là 3,7% và 9,2%.

Từ đặc điểm trên, LPB sẽ có những lợi ích gì khi mở rộng cấp tín dụng đối với ngành?

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo