Báo cáo ngành Logistics Việt Nam

Báo cáo ngành Logistics Việt Nam

Ngành Logistic Vietnam (Ảnh: Vietstock.vn)

Năm 2014, quy mô doanh thu ngành Vận tải kho bãi (bao gồm Logistics và vận tải hành khách) của Việt Nam ước khoảng 24 tỷ USD, chiếm 12,8% GDP. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2009-2013 của ngành đạt 25%/năm.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo ngành Logistics Việt Nam

Ngành Logistic Vietnam (Ảnh: Vietstock.vn)

Năm 2014, quy mô doanh thu ngành Vận tải kho bãi (bao gồm Logistics và vận tải hành khách) của Việt Nam ước khoảng 24 tỷ USD, chiếm 12,8% GDP. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2009-2013 của ngành đạt 25%/năm.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo