Câu chuyện tỷ giá USD/VND và những biến động trong thời gian tới

Câu chuyện tỷ giá USD/VND và những biến động trong thời gian tới

Kể từ đầu Quý II/2018, thị trường tài chính quốc tế chứng kiến những diễn biến phức tạp: (1) xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc liên tục leo thang; và (2) các nền kinh tế phát triển tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt của mình (điển hình là Hoa Kỳ). Những động thái này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá hối đoái tại các thị trường mới nổi. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ số MSCI Emerging Currency Index đã giảm 5,19% trong đó, một số đồng tiền trong khu vực châu Á đã giảm giá khá mạnh so với USD: Rupee Ấn Độ (-13,87%); Rupia Indonesia (-9,89%); Peso Philippines (-8,78%) và CNY Trung Quốc (-5,57%)…

Đối với VND, sự ảnh hưởng của các rủi ro trên thị trường quốc tế đã bắt đầu ảnh hưởng đến tỷ giá trong nước kể từ Quý 2/2018. Tính đến cuối Quý 3/2018, tỷ giá USD/VND tăng ~2,72% so với thời điểm đầu năm, là mức trung bình so với các quốc gia trong khu vực.

Câu chuyện tỷ giá USD/VND và những biến động trong thời gian tới

Kể từ đầu Quý II/2018, thị trường tài chính quốc tế chứng kiến những diễn biến phức tạp: (1) xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc liên tục leo thang; và (2) các nền kinh tế phát triển tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt của mình (điển hình là Hoa Kỳ). Những động thái này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá hối đoái tại các thị trường mới nổi. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ số MSCI Emerging Currency Index đã giảm 5,19% trong đó, một số đồng tiền trong khu vực châu Á đã giảm giá khá mạnh so với USD: Rupee Ấn Độ (-13,87%); Rupia Indonesia (-9,89%); Peso Philippines (-8,78%) và CNY Trung Quốc (-5,57%)…

Đối với VND, sự ảnh hưởng của các rủi ro trên thị trường quốc tế đã bắt đầu ảnh hưởng đến tỷ giá trong nước kể từ Quý 2/2018. Tính đến cuối Quý 3/2018, tỷ giá USD/VND tăng ~2,72% so với thời điểm đầu năm, là mức trung bình so với các quốc gia trong khu vực.