Chúc mừng và vinh danh các cá nhân đạt giải cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Chúc mừng và vinh danh các cá nhân đạt giải cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

15/12/2015 11:05

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một cuộc thi nội bộ phát động phong trào nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến quy trình, nâng cao năng suất lao động, xây dựng sản phẩm và ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Cuộc thi diễn ra với tổng thời gian hơn hai tháng bao gồm thời gian gửi bài chính thức và thời gian gửi bài gia hạn. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 18 bài dự thi, đáng chú ý có cá nhân đã gửi 04 bài dự thi.

Căn cứ theo chất lượng các bài dự thi và tổng hợp kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Trưởng Ban Nghiên cứu Kinh tế kiêm Trưởng Ban Giám khảo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã phê duyệt kết quả cuộc thi và chọn ra được các cá nhân, tập thể có kết quả cao nhất.

Ban Tổ chức xin được chúc mừng và vinh danh các cá nhân, tập thể có tên sau đã giành giải thưởng của cuộc thi:

Giải thưởng

Thông tin cá nhân/tập thể

Đề tài

Giải cá nhân đạt điểm cao nhất

Ông Lý Công Hùng, Khối Quản lý Phòng Giao dịch Bưu điện

Các giải pháp tổ chức công tác bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại các Phòng giao dịch Bưu điện

Giải tập thể đạt điểm cao nhất

Phòng Nghiên cứu chiến lược và Phân tích kinh tế, Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro

Một số giải pháp tăng cường thu nhập từ thu phí dịch vụ tại LienVietPostBank

Giải cá nhân triển vọng

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Khối Pháp chế, GSKD&XLN

Tham gia 04 đề tài

 

Giải khuyến khích cá nhân

 

- Ông Lê Xuân Phong, Phòng Giao dịch Đô Thành

- Bà Nguyễn Thị Vân, Phòng thanh toán trong nước - Khối Thanh toán

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Bà Nguyễn Xuân Thương, Khối Quan hệ và Kinh doanh quốc tế

- Ông Thái Tùng Lâm, Chi nhánh Ninh Thuận

- Bà Lê Thị Xuân, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Bà Huỳnh Lê Hồng Liên, Khối Pháp chế, GSKD&XLN

- Bà Đinh Hương Giang,  Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Ông Nguyễn Quang Hưng, Phòng Kiểm toán phi tín dụng, Khối Kiểm toán nội bộ

- Bà Phạm Thị Phương Hiền, Phòng PR – Khối Văn phòng

Giải khuyến khích tập thể

- Khối Quan hệ Kinh doanh Quốc tế

- Phòng Quản lý Sản phẩm Dịch vụ PGDBĐ – Khối Quản lý PGDBĐ

LienVietPostBank

Chúc mừng và vinh danh các cá nhân đạt giải cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là một cuộc thi nội bộ phát động phong trào nghiên cứu khoa học nhằm cải tiến quy trình, nâng cao năng suất lao động, xây dựng sản phẩm và ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Cuộc thi diễn ra với tổng thời gian hơn hai tháng bao gồm thời gian gửi bài chính thức và thời gian gửi bài gia hạn. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 18 bài dự thi, đáng chú ý có cá nhân đã gửi 04 bài dự thi.

Căn cứ theo chất lượng các bài dự thi và tổng hợp kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Trưởng Ban Nghiên cứu Kinh tế kiêm Trưởng Ban Giám khảo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã phê duyệt kết quả cuộc thi và chọn ra được các cá nhân, tập thể có kết quả cao nhất.

Ban Tổ chức xin được chúc mừng và vinh danh các cá nhân, tập thể có tên sau đã giành giải thưởng của cuộc thi:

Giải thưởng

Thông tin cá nhân/tập thể

Đề tài

Giải cá nhân đạt điểm cao nhất

Ông Lý Công Hùng, Khối Quản lý Phòng Giao dịch Bưu điện

Các giải pháp tổ chức công tác bán sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại các Phòng giao dịch Bưu điện

Giải tập thể đạt điểm cao nhất

Phòng Nghiên cứu chiến lược và Phân tích kinh tế, Khối Chiến lược và Quản lý Rủi ro

Một số giải pháp tăng cường thu nhập từ thu phí dịch vụ tại LienVietPostBank

Giải cá nhân triển vọng

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Khối Pháp chế, GSKD&XLN

Tham gia 04 đề tài

 

Giải khuyến khích cá nhân

 

- Ông Lê Xuân Phong, Phòng Giao dịch Đô Thành

- Bà Nguyễn Thị Vân, Phòng thanh toán trong nước - Khối Thanh toán

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Bà Nguyễn Xuân Thương, Khối Quan hệ và Kinh doanh quốc tế

- Ông Thái Tùng Lâm, Chi nhánh Ninh Thuận

- Bà Lê Thị Xuân, Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Bà Huỳnh Lê Hồng Liên, Khối Pháp chế, GSKD&XLN

- Bà Đinh Hương Giang,  Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro

- Ông Nguyễn Quang Hưng, Phòng Kiểm toán phi tín dụng, Khối Kiểm toán nội bộ

- Bà Phạm Thị Phương Hiền, Phòng PR – Khối Văn phòng

Giải khuyến khích tập thể

- Khối Quan hệ Kinh doanh Quốc tế

- Phòng Quản lý Sản phẩm Dịch vụ PGDBĐ – Khối Quản lý PGDBĐ

LienVietPostBank
Tin khác