Chuyển động tài chính: Được thanh toán qua mạng viễn thông, sẽ có quy định về chia sẻ dữ liệu số

Chuyển động tài chính: Được thanh toán qua mạng viễn thông, sẽ có quy định về chia sẻ dữ liệu số

16/01/2019 17:09

Trong thời gian cuối 2018, đầu 2019 vừa qua, Chính phủ đã có dành nhiều sự quan tâm, đẩy mạnh đối với các lĩnh vực kinh tế số. Chính phủ đồng ý cho thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các giao dịch nhỏ mà không qua hệ thống ngân hàng đồng thời sẽ ban hành Nghị định về việc chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu.

Thanh toán không qua ngân hàng, trung gian thanh toán

Trước đây, việc thực hiện vai trò trung gian thanh toán được giao cho các ngân hàng thương mại và vài năm gần đây là các ví điện tử (theo thông tư trung gian thanh toán của NHNN). Tuy nhiên mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các giao dịch nhỏ mà không qua hệ thống ngân hàng. Trước hết, việc thí điểm sẽ thực hiện ở một đơn vị viễn thông.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trước đó tại Hội nghị, việc thí điểm mobile money sẽ cho phép khách hàng chuyển tiền, mua sắm thông qua tài khoản viễn thông, triển khai thanh toán điện tử đến được người dân ở bất kỳ đâu.

Trước đó, Bộ đã nhiều lần kiến nghị cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ. Các nhà mạng cũng đều đề xuất Chính phủ sớm có chính sách cho doanh nghiệp viễn thông tham gia vào thanh toán điện tử. Một nguyên nhân được đưa ra là việc thanh toán không dùng tiền mặt hiện cần có tài khoản ngân hàng mà số tài khoản ngân hàng mới phủ tới 30-40% người dân. Với kiến nghị này, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với động thái trên đây, Chính phủ đã ngày càng thừa nhận rõ hơn khái niệm về tiền điện tử. Khác với tiền ảo (tiền mã hóa, không có cơ sở giá trị tiền đối ứng), tiền điện tử là tiền tệ có giá trị được số hóa để lưu trữ và sử dụng được trên môi trường công nghệ thông tin. Các loại tiền tệ được thừa nhận sử dụng để mua bán, trao đổi trên môi trường công nghệ thông tin (mạng máy tính/internet/thương mại điện tử) có thể dùng khái niệm tiền điện tử để gọi. Các nước đều đã thừa nhận khái niệm này, từ đó có các quy định quản lý, bảo vệ người dùng một cách chính thống và quy chuẩn hơn.

Sẽ có Nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu

Cũng theo thông tin từ Hội nghị nêu trên, Thủ tướng đồng ý để Bộ TT&TT trình Chính phủ Nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu. Đối với triển khai một số giải pháp về đảm bảo sẵn sàng trong việc chia sẻ và kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu của chính sách là: Quy định/hướng dẫn các cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ hoặc thực hiện chia sẻ, khai thác dữ liệu chia sẻ phục vụ các hoạt động của mình, các tổ chức cá nhân khai thác dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của chính sách: Quy định các cơ quan chủ quản CSDL phải ban hành quy chế khai thác, chia sẻ; quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải qua các dịch vụ cung cấp dữ liệu; quy định các hình thức chia sẻ dữ liệu: kết nối, chia sẻ đóng gói hay trực tuyến tải về; các ràng buộc đối với các hình thức này; ưu tiên kết nối giữa các hệ thống thông tin; quy định về hình thức, nội dung đề nghị đăng ký kết nối dữ liệu, đơn vị tiếp nhận xử lý.

Bên cạnh đó, quy định trường hợp từ chối kết nối, không được từ chối kết nối hệ thống thông tin; quy định các trường hợp ngừng kết nối, tạm ngừng kết nối như nâng cấp, mở rộng, bất khả kháng, vi phạm quy chế; quy định yêu cầu đảm bảo sự vận hành; quy định lưu trữ nhật ký kết nối cập nhật và khả năng khôi phục đảm bảo sự an toàn dữ liệu, cơ sở xác định trách nhiệm trong việc cập nhật; quy định lưu trữ nhật ký kết nối khai thác bao gồm nội dung, thời gian lưu trữ. Đây là cơ sở để giải quyết các sự cố, vướng mắc trong quá trình sử dụng dữ liệu, đảm bảo yếu tố pháp lý theo Luật Giao dịch điện tử; quy định về mô hình kết nối, việc chia sẻ trực tiếp hay gián tiếp qua trung gian và các yêu cầu ràng buộc nếu có…

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã có dành nhiều sự quan tâm đối với mảng kinh tế số. Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh thị trường vốn và tiền tệ, có các hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các mô hình kinh tế, thanh toán mới, đặc biệt là kinh tế số.

LPB Research tổng hợp

Chuyển động tài chính: Được thanh toán qua mạng viễn thông, sẽ có quy định về chia sẻ dữ liệu số

Trong thời gian cuối 2018, đầu 2019 vừa qua, Chính phủ đã có dành nhiều sự quan tâm, đẩy mạnh đối với các lĩnh vực kinh tế số. Chính phủ đồng ý cho thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các giao dịch nhỏ mà không qua hệ thống ngân hàng đồng thời sẽ ban hành Nghị định về việc chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu.

Thanh toán không qua ngân hàng, trung gian thanh toán

Trước đây, việc thực hiện vai trò trung gian thanh toán được giao cho các ngân hàng thương mại và vài năm gần đây là các ví điện tử (theo thông tư trung gian thanh toán của NHNN). Tuy nhiên mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán các giao dịch nhỏ mà không qua hệ thống ngân hàng. Trước hết, việc thí điểm sẽ thực hiện ở một đơn vị viễn thông.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trước đó tại Hội nghị, việc thí điểm mobile money sẽ cho phép khách hàng chuyển tiền, mua sắm thông qua tài khoản viễn thông, triển khai thanh toán điện tử đến được người dân ở bất kỳ đâu.

Trước đó, Bộ đã nhiều lần kiến nghị cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ. Các nhà mạng cũng đều đề xuất Chính phủ sớm có chính sách cho doanh nghiệp viễn thông tham gia vào thanh toán điện tử. Một nguyên nhân được đưa ra là việc thanh toán không dùng tiền mặt hiện cần có tài khoản ngân hàng mà số tài khoản ngân hàng mới phủ tới 30-40% người dân. Với kiến nghị này, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với động thái trên đây, Chính phủ đã ngày càng thừa nhận rõ hơn khái niệm về tiền điện tử. Khác với tiền ảo (tiền mã hóa, không có cơ sở giá trị tiền đối ứng), tiền điện tử là tiền tệ có giá trị được số hóa để lưu trữ và sử dụng được trên môi trường công nghệ thông tin. Các loại tiền tệ được thừa nhận sử dụng để mua bán, trao đổi trên môi trường công nghệ thông tin (mạng máy tính/internet/thương mại điện tử) có thể dùng khái niệm tiền điện tử để gọi. Các nước đều đã thừa nhận khái niệm này, từ đó có các quy định quản lý, bảo vệ người dùng một cách chính thống và quy chuẩn hơn.

Sẽ có Nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu

Cũng theo thông tin từ Hội nghị nêu trên, Thủ tướng đồng ý để Bộ TT&TT trình Chính phủ Nghị định về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu. Đối với triển khai một số giải pháp về đảm bảo sẵn sàng trong việc chia sẻ và kết nối, chia sẻ dữ liệu và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu của chính sách là: Quy định/hướng dẫn các cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ hoặc thực hiện chia sẻ, khai thác dữ liệu chia sẻ phục vụ các hoạt động của mình, các tổ chức cá nhân khai thác dữ liệu phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của chính sách: Quy định các cơ quan chủ quản CSDL phải ban hành quy chế khai thác, chia sẻ; quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải qua các dịch vụ cung cấp dữ liệu; quy định các hình thức chia sẻ dữ liệu: kết nối, chia sẻ đóng gói hay trực tuyến tải về; các ràng buộc đối với các hình thức này; ưu tiên kết nối giữa các hệ thống thông tin; quy định về hình thức, nội dung đề nghị đăng ký kết nối dữ liệu, đơn vị tiếp nhận xử lý.

Bên cạnh đó, quy định trường hợp từ chối kết nối, không được từ chối kết nối hệ thống thông tin; quy định các trường hợp ngừng kết nối, tạm ngừng kết nối như nâng cấp, mở rộng, bất khả kháng, vi phạm quy chế; quy định yêu cầu đảm bảo sự vận hành; quy định lưu trữ nhật ký kết nối cập nhật và khả năng khôi phục đảm bảo sự an toàn dữ liệu, cơ sở xác định trách nhiệm trong việc cập nhật; quy định lưu trữ nhật ký kết nối khai thác bao gồm nội dung, thời gian lưu trữ. Đây là cơ sở để giải quyết các sự cố, vướng mắc trong quá trình sử dụng dữ liệu, đảm bảo yếu tố pháp lý theo Luật Giao dịch điện tử; quy định về mô hình kết nối, việc chia sẻ trực tiếp hay gián tiếp qua trung gian và các yêu cầu ràng buộc nếu có…

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã có dành nhiều sự quan tâm đối với mảng kinh tế số. Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng kiến nghị Chính phủ đẩy mạnh thị trường vốn và tiền tệ, có các hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch cho các mô hình kinh tế, thanh toán mới, đặc biệt là kinh tế số.

LPB Research tổng hợp

Tin khác

Viết bình luận