Cộng tác với LPBResearch ngay hôm nay và nhận nhuận bút hấp dẫn!

Cộng tác với LPBResearch ngay hôm nay và nhận nhuận bút hấp dẫn!

LienVietPostBank Research - Cổng thông tin cung cấp các thông tin, đánh giá về kinh tế vĩ mô, các ngành kinh tế, đặc biệt tình hình ngành ngân hàng – tài chính; đồng thời là nơi chia sẻ những phân tích, nhận định của các chuyên gia kinh tế cũng như những cá nhân quan tâm và am hiểu về lĩnh vực này.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trang thông tin đã phát huy được hiệu quả trong việc truyền tải thông tin kịp thời và những phân tích có giá trị về các diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình ngành ngân hàng – tài chính, thu hút lượng lớn số người truy cập mỗi ngày. 

Nhằm xây dựng nội dung thông tin LPBResearch ngày càng phong phú và chất lượng, Ban biên tập khuyến khích các cán bộ Ngân hàng cũng như các chuyên gia kinh tế ngoài Ngân hàng viết bài theo chủ đề Ban biên tập phát động hoặc chủ đề tự do liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô.

Thể loại bài viết: Tin tức, Bài phỏng vấn, Bài nghiên cứu/phân tích ngắn/phân tích chuyên sâu.

Mức nhuận bút: từ 25.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy theo mức độ đạt tiêu chí của mỗi bài viết.

LPBResearch  khuyến khích các bài viết có nội dung thực tiễn, góc nhìn độc đáo, tư duy đột phá,  trình bày đẹp và chuyên nghiệp.

Ban biên tập hy vọng sớm nhận được bài viết của quý anh chị đồng nghiệp trong thời gian tới.

Gửi bài viết về địa chỉ: research@lienvietpostbank.com.vn

LPBResearch trân trọng!

Cộng tác với LPBResearch ngay hôm nay và nhận nhuận bút hấp dẫn!

LienVietPostBank Research - Cổng thông tin cung cấp các thông tin, đánh giá về kinh tế vĩ mô, các ngành kinh tế, đặc biệt tình hình ngành ngân hàng – tài chính; đồng thời là nơi chia sẻ những phân tích, nhận định của các chuyên gia kinh tế cũng như những cá nhân quan tâm và am hiểu về lĩnh vực này.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trang thông tin đã phát huy được hiệu quả trong việc truyền tải thông tin kịp thời và những phân tích có giá trị về các diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình ngành ngân hàng – tài chính, thu hút lượng lớn số người truy cập mỗi ngày. 

Nhằm xây dựng nội dung thông tin LPBResearch ngày càng phong phú và chất lượng, Ban biên tập khuyến khích các cán bộ Ngân hàng cũng như các chuyên gia kinh tế ngoài Ngân hàng viết bài theo chủ đề Ban biên tập phát động hoặc chủ đề tự do liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh tế vĩ mô.

Thể loại bài viết: Tin tức, Bài phỏng vấn, Bài nghiên cứu/phân tích ngắn/phân tích chuyên sâu.

Mức nhuận bút: từ 25.000 đồng đến 1.000.000 đồng tùy theo mức độ đạt tiêu chí của mỗi bài viết.

LPBResearch  khuyến khích các bài viết có nội dung thực tiễn, góc nhìn độc đáo, tư duy đột phá,  trình bày đẹp và chuyên nghiệp.

Ban biên tập hy vọng sớm nhận được bài viết của quý anh chị đồng nghiệp trong thời gian tới.

Gửi bài viết về địa chỉ: research@lienvietpostbank.com.vn

LPBResearch trân trọng!

Tin khác