Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

06/07/2015 10:13

 

 

Cuộc thi nghiên cứu khoa học toàn Ngân hàng là cuộc thi nội bộ phát động phong trào nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu suất lao động, phát triển và hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh mới tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và tạo môi trường học thuật, khuyến khích các cán bộ ngân hàng thảo luận và hoàn thiện những nghiên cứu mới, có tính sáng tạo, thực tiễn trong lĩnh vực ngân hàng.

Phạm vi và đối tượng dự thi

Cuộc thi mở rộng quy mô dành cho các cá nhân và tập thể cán bộ ngân hàng thuộc văn phòng Hội sở, các chi nhánh và đơn vị kinh doanh trên toàn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hình thức dự thi

Vòng 1: Đánh giá đề tài

Vòng chung kết: Thuyết trình, bảo vệ

Bài dự thi được trình bày dưới dạng bài viết hoặc công trình nghiên cứu, tối thiểu 15 trang về các chủ đề do Ban Giám khảo quy định và bao gồm các nội dung sau:

 • Tên đề tài, mục tiêu
 • Thực tiễn (ưu tiên bài viết có số liệu về vấn đề nghiên cứu)
 • Giải pháp, đề xuất, sáng kiến: Đánh giá khả năng thực hiện của giải pháp 

Nội dung

 • Quy định chung: Nội dung trình bày sẽ tập trung vào các nghiên cứu mới trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính. Khuyến khích các nghiên cứu định lượng, các nghiên cứu có tính ứng dụng, sáng tạo và đột phá.

Đề tài nghiên cứu bao gồm nhưng không giới hạn tại các chủ đề sau:

 • Quản trị ngân hàng thương mại theo các chuẩn mực quốc tế.
 • Giải pháp đạt chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân, đơn vị.
 • Bí quyết lôi kéo và giữ chân khách hàng.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới nhằm tăng hiệu quả việc kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng.
 • Giải pháp chỉ đạo, điều hành Ngân hàng Thương mại cấp chi nhánh hiệu quả.
 • Giải pháp, sáng kiến, sản phẩm mới để phát triển dịch vụ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên nền tảng công nghệ hiện đại.

 

Thành phần Ban Giám khảo

 • Trưởng Ban: TS. Nguyễn Đức Hưởng, Trưởng Ban Nghiên cứu Kinh tế, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
 • Thành viên Ban Giám khảo:
 • Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc;
 • Ông Phạm Hải Âu, Phó TGĐ kiêm GĐK CL&QLRR;
 • Ông Dương Công Toàn, Phó TGĐ phụ trách khu vực Đông Nam Bộ;
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó TGĐ;
 • Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó TGĐ.

Tiêu chí xét duyệt

 • Kết quả nghiên cứu mang tính sáng tạo mới, cải tiến thực tế quy trình hoạt động, năng suất lao động của LienVietPostBank.
 • Kết quả nghiên cứu phải có tính thực tiễn, phù hợp với hiện trạng hoạt động của Ngân hàng.
 • Đề xuất rõ ràng, cụ thể.

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng dành cho cá nhân:

 • Giải nhất: 50 triệu đồng
 • Giải nhì: 20 triệu đồng
 • Giải ba: 10 triệu đồng
 • Giải triển vọng: 3 triệu đồng

Giải thưởng dành cho tập thể:

 • Giải nhất: 80 triệu đồng
 • Giải nhì: 40 triệu đồng
 • Giải ba: 20 triệu đồng

Ngoài ra, các cá nhân/tập thể đạt giải sẽ được đăng bài viết trên Website LPBResearch, giới thiệu đăng bài tại các Tạp chí chuyên ngành và  được xem xét đề xuất các vấn đề về nhân sự căn cứ trên kết quả và lĩnh vực nghiên cứu.

Thời gian dự thi:

Vòng 1: 06/07/2015 – 31/08/2015

Gửi bài dự thi vòng 1 (bản mềm) về địa chỉ: research@lienvietpostbank.com.vn

LPBResearch

Ðể xem đầy đủ nội dung vui lòng bấm Xem nội dung

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

 

 

Cuộc thi nghiên cứu khoa học toàn Ngân hàng là cuộc thi nội bộ phát động phong trào nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu suất lao động, phát triển và hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh mới tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và tạo môi trường học thuật, khuyến khích các cán bộ ngân hàng thảo luận và hoàn thiện những nghiên cứu mới, có tính sáng tạo, thực tiễn trong lĩnh vực ngân hàng.

Phạm vi và đối tượng dự thi

Cuộc thi mở rộng quy mô dành cho các cá nhân và tập thể cán bộ ngân hàng thuộc văn phòng Hội sở, các chi nhánh và đơn vị kinh doanh trên toàn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Hình thức dự thi

Vòng 1: Đánh giá đề tài

Vòng chung kết: Thuyết trình, bảo vệ

Bài dự thi được trình bày dưới dạng bài viết hoặc công trình nghiên cứu, tối thiểu 15 trang về các chủ đề do Ban Giám khảo quy định và bao gồm các nội dung sau:

 • Tên đề tài, mục tiêu
 • Thực tiễn (ưu tiên bài viết có số liệu về vấn đề nghiên cứu)
 • Giải pháp, đề xuất, sáng kiến: Đánh giá khả năng thực hiện của giải pháp 

Nội dung

 • Quy định chung: Nội dung trình bày sẽ tập trung vào các nghiên cứu mới trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính. Khuyến khích các nghiên cứu định lượng, các nghiên cứu có tính ứng dụng, sáng tạo và đột phá.

Đề tài nghiên cứu bao gồm nhưng không giới hạn tại các chủ đề sau:

 • Quản trị ngân hàng thương mại theo các chuẩn mực quốc tế.
 • Giải pháp đạt chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân, đơn vị.
 • Bí quyết lôi kéo và giữ chân khách hàng.
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm mới nhằm tăng hiệu quả việc kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng.
 • Giải pháp chỉ đạo, điều hành Ngân hàng Thương mại cấp chi nhánh hiệu quả.
 • Giải pháp, sáng kiến, sản phẩm mới để phát triển dịch vụ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên nền tảng công nghệ hiện đại.

 

Thành phần Ban Giám khảo

 • Trưởng Ban: TS. Nguyễn Đức Hưởng, Trưởng Ban Nghiên cứu Kinh tế, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
 • Thành viên Ban Giám khảo:
 • Ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc;
 • Ông Phạm Hải Âu, Phó TGĐ kiêm GĐK CL&QLRR;
 • Ông Dương Công Toàn, Phó TGĐ phụ trách khu vực Đông Nam Bộ;
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn, Phó TGĐ;
 • Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó TGĐ.

Tiêu chí xét duyệt

 • Kết quả nghiên cứu mang tính sáng tạo mới, cải tiến thực tế quy trình hoạt động, năng suất lao động của LienVietPostBank.
 • Kết quả nghiên cứu phải có tính thực tiễn, phù hợp với hiện trạng hoạt động của Ngân hàng.
 • Đề xuất rõ ràng, cụ thể.

Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng dành cho cá nhân:

 • Giải nhất: 50 triệu đồng
 • Giải nhì: 20 triệu đồng
 • Giải ba: 10 triệu đồng
 • Giải triển vọng: 3 triệu đồng

Giải thưởng dành cho tập thể:

 • Giải nhất: 80 triệu đồng
 • Giải nhì: 40 triệu đồng
 • Giải ba: 20 triệu đồng

Ngoài ra, các cá nhân/tập thể đạt giải sẽ được đăng bài viết trên Website LPBResearch, giới thiệu đăng bài tại các Tạp chí chuyên ngành và  được xem xét đề xuất các vấn đề về nhân sự căn cứ trên kết quả và lĩnh vực nghiên cứu.

Thời gian dự thi:

Vòng 1: 06/07/2015 – 31/08/2015

Gửi bài dự thi vòng 1 (bản mềm) về địa chỉ: research@lienvietpostbank.com.vn

LPBResearch

Ðể xem đầy đủ nội dung vui lòng bấm Xem nội dung
Tin khác