Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến một số ngành kinh tế của Việt Nam

Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến một số ngành kinh tế của Việt Nam

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương  (CPTPP) được ký kết ngày 08/03/2018, với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên (bao gồm các thành viên tham gia TPP, trừ Hoa Kỳ): Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru, Brunei, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Theo đánh giá sơ bộ, các lợi ích của CPTPP mang lại cho Việt Nam thấp hơn so với những lợi ích từ TPP. Cụ thể, với kịch bản cơ bản, CPTPP dự kiến sẽ giúp tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng thêm 1,1%, thấp hơn so với mức 3,6% mà TPP-12 mang lại. Kim ngạch xuất khẩu nếu có CPTPP tăng thêm 4,2%, trong khi với TPP-12 là 19,1%. Nhập khẩu cũng ước tính tăng trưởng thấp hơn, chỉ ở mức khoảng 5,3%, thấp hơn so với mức 21,7% khi tham gia TPP.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP đến một số ngành kinh tế của Việt Nam

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương  (CPTPP) được ký kết ngày 08/03/2018, với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên (bao gồm các thành viên tham gia TPP, trừ Hoa Kỳ): Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru, Brunei, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Theo đánh giá sơ bộ, các lợi ích của CPTPP mang lại cho Việt Nam thấp hơn so với những lợi ích từ TPP. Cụ thể, với kịch bản cơ bản, CPTPP dự kiến sẽ giúp tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng thêm 1,1%, thấp hơn so với mức 3,6% mà TPP-12 mang lại. Kim ngạch xuất khẩu nếu có CPTPP tăng thêm 4,2%, trong khi với TPP-12 là 19,1%. Nhập khẩu cũng ước tính tăng trưởng thấp hơn, chỉ ở mức khoảng 5,3%, thấp hơn so với mức 21,7% khi tham gia TPP.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo