Diễn biến và dự báo thị trường cho vay tiêu dùng

Diễn biến và dự báo thị trường cho vay tiêu dùng

Thị phần tài chính tiêu dùng năm 2015 được phân bổ: 87% thuộc về nhóm ngân hàng, 12% thuộc về công ty tài chính, 1% công ty tài chính vi mô khác. So với năm 2013, thị phần của nhóm ngân hàng đã bị thu hẹp từ mức 91% về 87%; của nhóm công ty tài chính và nhóm khác tăng lên 13% từ mức 9%. Năm 2015, trong nhóm ngân hàng, BIDV có dư nợ khách hàng cá nhân lớn nhất (137,9 nghìn tỷ đồng); VIB có tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân cao nhất (60,7%); LienVietPostBank có tốc độ tăng tỷ trọng dư nợ cá nhân nhanh nhất trong giai đoạn 2013-2015 (13%). Trong nhóm CTTC, FE Credit đang dẫn đầu với dư nợ tiêu dùng đạt 20.208 tỷ đồng, tiếp đến là Home Credit với 6.231 tỷ đồng.

Cạnh tranh trong thị trường tài chính tiêu dùng đang diễn ra khốc liệt, thể hiện qua các yếu tố: (1) Một số công ty công nghệ tài chính (Fintech: Loanvi, DoctorĐồng) đã tham gia thị trường trong năm 2015 và các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian (MoMo, Payoo) có nhiều cơ sở để gia nhập thị trường trong thời gian tới; (2) Ngân hàng đã bắt đầu lấn sân sang mảng chủ đạo của công ty tài chính là cho vay trả góp các mặt hàng tiêu dùng nhỏ (Techcombank hợp tác với công ty công nghệ tài chính Việt Phú (thông qua website Mobivi) để cho vay khách hàng công nhân, người lao động thu nhập thấp). (3) CTTC đẩy mạnh sang mảng thế mạnh của ngân hàng là thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Diễn biến và dự báo thị trường cho vay tiêu dùng

Thị phần tài chính tiêu dùng năm 2015 được phân bổ: 87% thuộc về nhóm ngân hàng, 12% thuộc về công ty tài chính, 1% công ty tài chính vi mô khác. So với năm 2013, thị phần của nhóm ngân hàng đã bị thu hẹp từ mức 91% về 87%; của nhóm công ty tài chính và nhóm khác tăng lên 13% từ mức 9%. Năm 2015, trong nhóm ngân hàng, BIDV có dư nợ khách hàng cá nhân lớn nhất (137,9 nghìn tỷ đồng); VIB có tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân cao nhất (60,7%); LienVietPostBank có tốc độ tăng tỷ trọng dư nợ cá nhân nhanh nhất trong giai đoạn 2013-2015 (13%). Trong nhóm CTTC, FE Credit đang dẫn đầu với dư nợ tiêu dùng đạt 20.208 tỷ đồng, tiếp đến là Home Credit với 6.231 tỷ đồng.

Cạnh tranh trong thị trường tài chính tiêu dùng đang diễn ra khốc liệt, thể hiện qua các yếu tố: (1) Một số công ty công nghệ tài chính (Fintech: Loanvi, DoctorĐồng) đã tham gia thị trường trong năm 2015 và các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian (MoMo, Payoo) có nhiều cơ sở để gia nhập thị trường trong thời gian tới; (2) Ngân hàng đã bắt đầu lấn sân sang mảng chủ đạo của công ty tài chính là cho vay trả góp các mặt hàng tiêu dùng nhỏ (Techcombank hợp tác với công ty công nghệ tài chính Việt Phú (thông qua website Mobivi) để cho vay khách hàng công nhân, người lao động thu nhập thấp). (3) CTTC đẩy mạnh sang mảng thế mạnh của ngân hàng là thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo