Học bổng NGUYỄN THÁI BÌNH – Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank

Học bổng NGUYỄN THÁI BÌNH – Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank

Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình mang tên người trí thức trẻ - liệt sĩ Nguyễn Thái Bình. Học bổng được hình thành đến nay đã 17 năm, huy động khoảng 10 tỉ đồng Việt Nam, cấp phát cho hơn 6500 Học sinh - Sinh viên. Ngoài số tiền do các Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức trong xã hội đóng góp, Học bổng Nguyễn Thái Bình hằng năm còn được bổ sung nguồn quỹ bởi chương trình ca nhạc thời trang DUYÊN DÁNG VIỆT NAM do báo Thanh Niên tổ chức. Ngày 24/09/2008, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ký kết thoả thuận hợp tác với báo Thanh Niên để triển khai hợp phần Học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank.

Mỗi năm học bổng sẽ trao 85 suất cho Sinh viên các trường Đại học và Học viện hệ giáo dục chính quy công lập và ngoài công lập trên toàn quốc. Điểm đặc biệt nhất của học bổng này là giá trị mỗi suất học bổng sẽ tăng luỹ tiến vào lần sau nếu sinh viên phấn đấu được cấp lại. Theo đó, lần nhận đầu tiên học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất, lần 2: 5 triệu đồng/suất, lần 3: 7 triệu đồng/suấtt. Đây là biện pháp động viên sinh viên giữ phong độ học tập lâu dài.

TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu

Một điểm đáng chú ý nữa, là Học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank không gắn với điều kiện ràng buộc sinh viên nhận học bổng phải về làm cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tin tưởng việc thực hiện Chương trình Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank là biện pháp mang lại sự hỗ trợ cụ thể, trực tiếp đến các bạn sinh viên, để động viên các tấm gương hiếu học trong giới sinh viên, đồng thời để cổ vũ các tấm gương vượt khó vươn lên để học tập, thành tài. Trong 4 năm qua, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và Chương trình Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank đã tiến hành trao hơn 400 suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Năm 2014 cũng đánh dấu 5 năm phối hợp giữa LienVietPostBank và Báo Thanh niên tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank. Trong suốt 5 năm qua, LienVietPostBank đã tiến hành trao gần 600 suất học bổng phủ khắp 20 trường đại học trên cả nước với trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Học bổng Nguyễn Thái Bình –Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank khẳng định chính sách nhất quán và lâu dài của LienVietPostBank “Gắn xã hội trong kinh doanh” khi luôn chú trọng, chăm lo đến các hoạt động “vì con người” đặc biệt là các hoạt động giáo dục. Đại diện Ban lãnh đạo LienVietPostBank cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, lứa tuổi thanh niên là học sinh, sinh viên sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, sức mạnh của trí tuệ, của tri thức là yếu tố quan trọng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.”

LPBResearch

research@lienvietpostbank.com.vn

Học bổng NGUYỄN THÁI BÌNH – Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank

Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình mang tên người trí thức trẻ - liệt sĩ Nguyễn Thái Bình. Học bổng được hình thành đến nay đã 17 năm, huy động khoảng 10 tỉ đồng Việt Nam, cấp phát cho hơn 6500 Học sinh - Sinh viên. Ngoài số tiền do các Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức trong xã hội đóng góp, Học bổng Nguyễn Thái Bình hằng năm còn được bổ sung nguồn quỹ bởi chương trình ca nhạc thời trang DUYÊN DÁNG VIỆT NAM do báo Thanh Niên tổ chức. Ngày 24/09/2008, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã ký kết thoả thuận hợp tác với báo Thanh Niên để triển khai hợp phần Học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank.

Mỗi năm học bổng sẽ trao 85 suất cho Sinh viên các trường Đại học và Học viện hệ giáo dục chính quy công lập và ngoài công lập trên toàn quốc. Điểm đặc biệt nhất của học bổng này là giá trị mỗi suất học bổng sẽ tăng luỹ tiến vào lần sau nếu sinh viên phấn đấu được cấp lại. Theo đó, lần nhận đầu tiên học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất, lần 2: 5 triệu đồng/suất, lần 3: 7 triệu đồng/suấtt. Đây là biện pháp động viên sinh viên giữ phong độ học tập lâu dài.

TS. Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu

Một điểm đáng chú ý nữa, là Học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank không gắn với điều kiện ràng buộc sinh viên nhận học bổng phải về làm cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tin tưởng việc thực hiện Chương trình Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank là biện pháp mang lại sự hỗ trợ cụ thể, trực tiếp đến các bạn sinh viên, để động viên các tấm gương hiếu học trong giới sinh viên, đồng thời để cổ vũ các tấm gương vượt khó vươn lên để học tập, thành tài. Trong 4 năm qua, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và Chương trình Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank đã tiến hành trao hơn 400 suất học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Năm 2014 cũng đánh dấu 5 năm phối hợp giữa LienVietPostBank và Báo Thanh niên tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank. Trong suốt 5 năm qua, LienVietPostBank đã tiến hành trao gần 600 suất học bổng phủ khắp 20 trường đại học trên cả nước với trị giá hơn 2 tỷ đồng cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Học bổng Nguyễn Thái Bình –Vườn ươm Nhân tài LienVietPostBank khẳng định chính sách nhất quán và lâu dài của LienVietPostBank “Gắn xã hội trong kinh doanh” khi luôn chú trọng, chăm lo đến các hoạt động “vì con người” đặc biệt là các hoạt động giáo dục. Đại diện Ban lãnh đạo LienVietPostBank cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, lứa tuổi thanh niên là học sinh, sinh viên sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước, sức mạnh của trí tuệ, của tri thức là yếu tố quan trọng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.”

LPBResearch

research@lienvietpostbank.com.vn

Tin khác