Hướng dẫn nhận biết tiền đồng Việt Nam

Hướng dẫn nhận biết tiền đồng Việt Nam

Tiền giả là vấn nạn bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của tội phạm ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, thủ đoạn buôn bán, lưu hành tiền giả diễn ra ngày càng phức tạp và liều lĩnh.

Với mong muốn góp phần giảm thiểu rủi ro và tổn thất về tiền giả tại ngân hàng, LPBResearch giới thiệu tài liệu này tới cán bộ Ngân hàng nhằm hướng dẫn cách kiểm tra tiền thật và một số dấu hiệu tiền giả đã và đang xảy ra trên thị trường. 

 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Hướng dẫn nhận biết tiền đồng Việt Nam

Tiền giả là vấn nạn bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của tội phạm ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, thủ đoạn buôn bán, lưu hành tiền giả diễn ra ngày càng phức tạp và liều lĩnh.

Với mong muốn góp phần giảm thiểu rủi ro và tổn thất về tiền giả tại ngân hàng, LPBResearch giới thiệu tài liệu này tới cán bộ Ngân hàng nhằm hướng dẫn cách kiểm tra tiền thật và một số dấu hiệu tiền giả đã và đang xảy ra trên thị trường. 

 

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng