Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm và dự báo năm 2017

Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm và dự báo năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm kinh tế toàn cầu tăng trưởng tích cực trong khi tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam và vốn FDI đều ghi nhận mốc kỷ lục trong lịch sử cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế. Đồng thời thâm hụt thương mại ở mức thấp và bội chi ngân sách nhà nước được cải thiện cho thấy hiệu quả các chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Lãi suất huy động và cho vay ổn định trong đó lãi suất cho vay giảm nhẹ tại 1 số lĩnh vực ưu tiên do thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được duy trì tốt dù tăng trưởng tín dụng nhỉnh hơn so với tăng trưởng huy động vốn.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm và dự báo năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm kinh tế toàn cầu tăng trưởng tích cực trong khi tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam và vốn FDI đều ghi nhận mốc kỷ lục trong lịch sử cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế. Đồng thời thâm hụt thương mại ở mức thấp và bội chi ngân sách nhà nước được cải thiện cho thấy hiệu quả các chính sách vĩ mô của Chính phủ.

Lãi suất huy động và cho vay ổn định trong đó lãi suất cho vay giảm nhẹ tại 1 số lĩnh vực ưu tiên do thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được duy trì tốt dù tăng trưởng tín dụng nhỉnh hơn so với tăng trưởng huy động vốn.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo