Kinh tế vĩ mô năm 2017 và dự báo năm 2018

Kinh tế vĩ mô năm 2017 và dự báo năm 2018

Kinh tế thế giới tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động sản xuất được cải thiện, thương mại toàn cầu hồi phục cùng với giá cả hàng hóa tiếp tục ổn định. Kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng ở mức khoảng 3,62% trong năm 2017, cao hơn đáng kể so với năm 2016 (3,21%). Tuy nhiên, năng suất lao động chậm cải thiện, nợ quốc gia tăng nhanh và chính sách bảo hộ có xu hướng gia tăng tại các nền kinh tế chủ chốt có thể là các yếu tố gây cản trở đà phục hồi của tăng trưởng toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua ở mức 6,81%. Nguyên ngân chủ yếu là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ở mức cao (14,5%), vừa bù đắp cho mức sụt giảm sâu của ngành khai khoáng, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khả quan ở mức 7,44% (cao nhất từ năm 2011); ngành nông lâm thủy sản tiếp tục phục hồi nhờ định hướng đúng đắn trong việc chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. So với các quốc gia khác trong khu vực, tăng trưởng GDP của Việt Nam ghi nhận sự nổi trội hơn so với mức trung bình của thị trường mới nổi và nhóm ASEAN-5.

Dự báo năm 2018, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng khả quan. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng khởi sắc. Tăng trưởng GDP năm 2018 được Chính phủ định hướng vào khoảng 6,5-6,7% để có thể ổn định kinh tế vĩ mô, thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2017 (6,81%). Đây cũng là mức tăng trưởng được nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự báo cho Việt Nam trong năm sau như: Ngân hàng Thế giới – 6,5%, HSBC – 6,8% (chỉ có IMF dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,3%). 

 

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Kinh tế vĩ mô năm 2017 và dự báo năm 2018

Kinh tế thế giới tăng trưởng tích cực nhờ hoạt động sản xuất được cải thiện, thương mại toàn cầu hồi phục cùng với giá cả hàng hóa tiếp tục ổn định. Kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng ở mức khoảng 3,62% trong năm 2017, cao hơn đáng kể so với năm 2016 (3,21%). Tuy nhiên, năng suất lao động chậm cải thiện, nợ quốc gia tăng nhanh và chính sách bảo hộ có xu hướng gia tăng tại các nền kinh tế chủ chốt có thể là các yếu tố gây cản trở đà phục hồi của tăng trưởng toàn cầu.

Kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua ở mức 6,81%. Nguyên ngân chủ yếu là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ở mức cao (14,5%), vừa bù đắp cho mức sụt giảm sâu của ngành khai khoáng, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khả quan ở mức 7,44% (cao nhất từ năm 2011); ngành nông lâm thủy sản tiếp tục phục hồi nhờ định hướng đúng đắn trong việc chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. So với các quốc gia khác trong khu vực, tăng trưởng GDP của Việt Nam ghi nhận sự nổi trội hơn so với mức trung bình của thị trường mới nổi và nhóm ASEAN-5.

Dự báo năm 2018, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng khả quan. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng khởi sắc. Tăng trưởng GDP năm 2018 được Chính phủ định hướng vào khoảng 6,5-6,7% để có thể ổn định kinh tế vĩ mô, thấp hơn so với kết quả thực hiện năm 2017 (6,81%). Đây cũng là mức tăng trưởng được nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế dự báo cho Việt Nam trong năm sau như: Ngân hàng Thế giới – 6,5%, HSBC – 6,8% (chỉ có IMF dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,3%). 

 

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo