Kinh tế Việt Nam 7 tháng 2014 và hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ

Kinh tế Việt Nam 7 tháng 2014 và hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ


Bức tranh kinh tế vĩ mô đầu năm xuất hiện vài điểm sáng (về FDI, tỷ giá, CPI, thị trường bất động sản ấm hơn) tuy nhiên những vấn đề trọng yếu vẫn còn tồn tại (tổng cầu thấp, sản xuất phục hồi chậm, GDP chưa thực sự hồi phục.  Với điều kiện thị trường hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư chuyển dịch vào các trái phiếu kỳ hạn dài. LienVietPostBank hòa nhập vào dòng chảy này như thế nào?

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng

Kinh tế Việt Nam 7 tháng 2014 và hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ


Bức tranh kinh tế vĩ mô đầu năm xuất hiện vài điểm sáng (về FDI, tỷ giá, CPI, thị trường bất động sản ấm hơn) tuy nhiên những vấn đề trọng yếu vẫn còn tồn tại (tổng cầu thấp, sản xuất phục hồi chậm, GDP chưa thực sự hồi phục.  Với điều kiện thị trường hiện nay, xu hướng các nhà đầu tư chuyển dịch vào các trái phiếu kỳ hạn dài. LienVietPostBank hòa nhập vào dòng chảy này như thế nào?

Ðể xem đầy đủ nội dung, vui lòng