Kỷ yếu Hội thảo chiến lược phát triển cây Mắc Ca tại Tây Nguyên - Phần 1

Kỷ yếu Hội thảo chiến lược phát triển cây Mắc Ca tại Tây Nguyên - Phần 1

"Nữ hoàng của các loại hạt", "cây tỷ đô"... là những cụm từ thường được dùng để nói về cây mắc ca (Macadamia), một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao trên Thế giới. Việt Nam đã và đang nắm bắt cơ hội từ mắc ca như thế nào? Cuốn kỷ yếu Hội thảo Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên sẽ giúp bạn có câu trả lời. Kỷ yếu tập trung các bài viết nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, tài chính - ngân hàng, chuyên gia nông nghiệp, các nhà khoa học về loại cây đầy tiềm năng này.
-------------------------------------
Phần 1: trang 1 - trang 42

-------------------------------------

Kỷ yếu được thiết kế và trình bày bởi phòng PR - Khối Văn phòng - LienVietPostBank

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Kỷ yếu Hội thảo chiến lược phát triển cây Mắc Ca tại Tây Nguyên - Phần 1

"Nữ hoàng của các loại hạt", "cây tỷ đô"... là những cụm từ thường được dùng để nói về cây mắc ca (Macadamia), một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao trên Thế giới. Việt Nam đã và đang nắm bắt cơ hội từ mắc ca như thế nào? Cuốn kỷ yếu Hội thảo Chiến lược phát triển cây mắc ca tại Tây Nguyên sẽ giúp bạn có câu trả lời. Kỷ yếu tập trung các bài viết nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, tài chính - ngân hàng, chuyên gia nông nghiệp, các nhà khoa học về loại cây đầy tiềm năng này.
-------------------------------------
Phần 1: trang 1 - trang 42

-------------------------------------

Kỷ yếu được thiết kế và trình bày bởi phòng PR - Khối Văn phòng - LienVietPostBank

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo