Lãi suất

Lãi suất cơ bản 9%
Lãi suất tái chiết khấu 4,5%
Lãi suất tái cấp vốn 6,5%