LienVietPostBank được Moody’s xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng cổ phần

LienVietPostBank được Moody’s xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng cổ phần

02/01/2018 17:36

Moody's xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và nhà phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ của LienVietPostBank ở mức B2 với triển vọng tích cực. Theo đó, LienVietPostBank đang ở mức xếp hạng cao nhất so với các ngân hàng thương mại cổ phần (cùng mức: ACB, MB, VIB, Techconbank, ABBank) và chỉ thấp hơn 3 ngân hàng thương mại quốc doanh là VietinBank, Vietcombank, BIDV.

Xếp hạng của Moody’s với LienVietPostBank như thế nào

Ngày 29/12, Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s vừa công bố đánh giá và xếp hạng lần đầu tiên cho LienVietPostBank. Cụ thể:

1. Xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn: mức B2; triển vọng tích cực

2. Xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn: mức B2; triển vọng ổn định

3. Xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ: mức B2; triển vọng tích cực

4. Đánh giá tín nhiệm cơ bản (BCA) và BCA điều chỉnh: mức B2;

5. Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn (CR Assessmens): mức B1 (cr) / NP (cr)

Trong số các chỉ tiêu xếp hạng trên, xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nợ đánh giá về khả năng trả nợ đúng hạn cũng như các khoản tổn thất mà 1 nhà đầu tư có thể phải chịu trong trường hợp ngân hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Chỉ số đánh giá tín dụng cơ bản (Baseline Credit Assessment-BCA) và tín dụng cơ bản điều chỉnh là chỉ số cơ bản đánh giá sức mạnh tài chính của ngân hàng dựa trên phương pháp và kết quả xếp hạng BFSR và sử dụng để đánh xếp hạng tín dụng của ngân hàng đó. Không giống như việc đánh giá xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nợ, chỉ số sức mạnh tài chính đo lường khả năng 1 ngân hàng sẽ cần tới sự hỗ trợ của 1 bên thứ ba như các chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước để tránh khỏi tình trạng bị phá sản.

BCA và BCA điều chỉnh của LienVietPostBank đều ở mức khá cao là B2. Rủi ro đối tác dài hạn (CR Assessmens) được xếp hạng ở mức B2(cr)/NP(cr).

Triển vọng chung của LienVietPostBank được đánh giá là ổn định.

Lý giải về kết quả xếp hạng của Moody’s

Theo Moody's, triển vọng về xếp hạng tiền gửi nội tệ và nhà phát hành nội tê, ngoại tệ của LienVietPostBank là tích cực, phù hợp với triển vọng tích cực đối với xếp hạng của Việt Nam nói chung. Triển vọng về định hạng tiền gửi ngoại tệ được đánh giá là ổn định ở mức B2 do việc hạn chế bởi mức trần đánh giá xếp hạng ngoại tệ quốc gia của Việt Nam cũng chỉ ở mức B2.

Moody's cho rằng, chỉ số đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) được xếp hạng B2 phản ánh những cải thiện về chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của Ngân hàng. Moody’s đánh giá tỷ lệ an toàn vốn hóa của LienVietPostBank suy yếu trong thời gian qua do cho vay tăng trưởng nhanh trong khi huy động vốn tăng ở mức vừa phải.

 

Chỉ số chất lượng tài sản của LienVietPostBank được cải thiện và ổn định từ năm 2016. Cuối năm 2016, khoảng 4,2% tổng dư nợ là nợ có vấn đề, giảm so với con số 6,5% vào cuối năm 2015. Đến cuối tháng 6/2017, con số này là 4,4%.

Định nghĩa của Moody’s về các khoản nợ có vấn đề đã điều chỉnh bao gồm các khoản nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2), các khoản nợ xấu (Nhóm 3,4,5), và các khoản nợ xấu được bán cho Công ty Quản lý Quỹ (VAMC).

LienVietPostBank đã cải thiện chất lượng tài sản từ năm 2016 nhờ vào thu hồi tiền mặt từ trái phiếu VAMC.

Khả năng thay đổi xếp hạng

Vào cuối tháng 6/2017, 76% tổng tài sản của ngân hàng được huy động bởi tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, đối tượng thường nhạy cảm hơn với tín dụng. Moody’s kỳ vọng hồ sơ tài chính của LienVietPostBank sẽ được cải thiện khi ngân hàng thu được nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm chi phí thấp, thông qua việc mở rộng mạng lưới bưu điện tại Việt Nam.

Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm của LienVietPostBank cũng có khả năng tăng lên nếu cải thiện được tỷ lệ nợ có vấn đề từ mức 4,2% cũng như mức xếp hạng chung quốc gia của Việt Nam tăng lên.

Moody's cũng đề cập đến việc LienVietPostBank có một số thay đổi về lãnh đạo thời gian gần đây cũng như đánh giá hỗ trợ của Chính phủ đối với LienVietPostBank. Moody's áp dụng cùng một giả định hỗ trợ tương tự như đối với các ngân hàng tư thương mại cổ phần khác ở Việt Nam. Mức BCA B2 của Ngân hàng chỉ thấp hơn một chút so với đánh giá quốc gia B1 đối với Việt Nam. Giả định hỗ trợ vừa phải chủ yếu được củng cố bởi thị phần của Ngân hàng chiếm khoảng 1,9% tổng tài sản hệ thống vào cuối năm 2016.

So sánh với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Theo xếp hạng của Moody’s, LienVietPostBank đang có cùng mức xếp hạng với 5 ngân hàng: ABBank, ACB, MB, VIB, Techconbank và chỉ thấp hơn 3 ngân hàng thương mại Nhà nước là VietinBank, Vietcombank, BIDV. Đây cũng là mức xếp hạng cao nhất so với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ở Việt Nam.

Bảng xếp hạng ngân hàng Việt Nam của Moody’s tháng 5 năm 2017

LPB Research tổng hợp

LienVietPostBank được Moody’s xếp hạng cao nhất trong các ngân hàng cổ phần

Moody's xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và nhà phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ của LienVietPostBank ở mức B2 với triển vọng tích cực. Theo đó, LienVietPostBank đang ở mức xếp hạng cao nhất so với các ngân hàng thương mại cổ phần (cùng mức: ACB, MB, VIB, Techconbank, ABBank) và chỉ thấp hơn 3 ngân hàng thương mại quốc doanh là VietinBank, Vietcombank, BIDV.

Xếp hạng của Moody’s với LienVietPostBank như thế nào

Ngày 29/12, Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s vừa công bố đánh giá và xếp hạng lần đầu tiên cho LienVietPostBank. Cụ thể:

1. Xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn: mức B2; triển vọng tích cực

2. Xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn: mức B2; triển vọng ổn định

3. Xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ: mức B2; triển vọng tích cực

4. Đánh giá tín nhiệm cơ bản (BCA) và BCA điều chỉnh: mức B2;

5. Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn (CR Assessmens): mức B1 (cr) / NP (cr)

Trong số các chỉ tiêu xếp hạng trên, xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nợ đánh giá về khả năng trả nợ đúng hạn cũng như các khoản tổn thất mà 1 nhà đầu tư có thể phải chịu trong trường hợp ngân hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Chỉ số đánh giá tín dụng cơ bản (Baseline Credit Assessment-BCA) và tín dụng cơ bản điều chỉnh là chỉ số cơ bản đánh giá sức mạnh tài chính của ngân hàng dựa trên phương pháp và kết quả xếp hạng BFSR và sử dụng để đánh xếp hạng tín dụng của ngân hàng đó. Không giống như việc đánh giá xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nợ, chỉ số sức mạnh tài chính đo lường khả năng 1 ngân hàng sẽ cần tới sự hỗ trợ của 1 bên thứ ba như các chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước để tránh khỏi tình trạng bị phá sản.

BCA và BCA điều chỉnh của LienVietPostBank đều ở mức khá cao là B2. Rủi ro đối tác dài hạn (CR Assessmens) được xếp hạng ở mức B2(cr)/NP(cr).

Triển vọng chung của LienVietPostBank được đánh giá là ổn định.

Lý giải về kết quả xếp hạng của Moody’s

Theo Moody's, triển vọng về xếp hạng tiền gửi nội tệ và nhà phát hành nội tê, ngoại tệ của LienVietPostBank là tích cực, phù hợp với triển vọng tích cực đối với xếp hạng của Việt Nam nói chung. Triển vọng về định hạng tiền gửi ngoại tệ được đánh giá là ổn định ở mức B2 do việc hạn chế bởi mức trần đánh giá xếp hạng ngoại tệ quốc gia của Việt Nam cũng chỉ ở mức B2.

Moody's cho rằng, chỉ số đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) được xếp hạng B2 phản ánh những cải thiện về chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của Ngân hàng. Moody’s đánh giá tỷ lệ an toàn vốn hóa của LienVietPostBank suy yếu trong thời gian qua do cho vay tăng trưởng nhanh trong khi huy động vốn tăng ở mức vừa phải.

 

Chỉ số chất lượng tài sản của LienVietPostBank được cải thiện và ổn định từ năm 2016. Cuối năm 2016, khoảng 4,2% tổng dư nợ là nợ có vấn đề, giảm so với con số 6,5% vào cuối năm 2015. Đến cuối tháng 6/2017, con số này là 4,4%.

Định nghĩa của Moody’s về các khoản nợ có vấn đề đã điều chỉnh bao gồm các khoản nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2), các khoản nợ xấu (Nhóm 3,4,5), và các khoản nợ xấu được bán cho Công ty Quản lý Quỹ (VAMC).

LienVietPostBank đã cải thiện chất lượng tài sản từ năm 2016 nhờ vào thu hồi tiền mặt từ trái phiếu VAMC.

Khả năng thay đổi xếp hạng

Vào cuối tháng 6/2017, 76% tổng tài sản của ngân hàng được huy động bởi tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, đối tượng thường nhạy cảm hơn với tín dụng. Moody’s kỳ vọng hồ sơ tài chính của LienVietPostBank sẽ được cải thiện khi ngân hàng thu được nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm chi phí thấp, thông qua việc mở rộng mạng lưới bưu điện tại Việt Nam.

Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm của LienVietPostBank cũng có khả năng tăng lên nếu cải thiện được tỷ lệ nợ có vấn đề từ mức 4,2% cũng như mức xếp hạng chung quốc gia của Việt Nam tăng lên.

Moody's cũng đề cập đến việc LienVietPostBank có một số thay đổi về lãnh đạo thời gian gần đây cũng như đánh giá hỗ trợ của Chính phủ đối với LienVietPostBank. Moody's áp dụng cùng một giả định hỗ trợ tương tự như đối với các ngân hàng tư thương mại cổ phần khác ở Việt Nam. Mức BCA B2 của Ngân hàng chỉ thấp hơn một chút so với đánh giá quốc gia B1 đối với Việt Nam. Giả định hỗ trợ vừa phải chủ yếu được củng cố bởi thị phần của Ngân hàng chiếm khoảng 1,9% tổng tài sản hệ thống vào cuối năm 2016.

So sánh với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Theo xếp hạng của Moody’s, LienVietPostBank đang có cùng mức xếp hạng với 5 ngân hàng: ABBank, ACB, MB, VIB, Techconbank và chỉ thấp hơn 3 ngân hàng thương mại Nhà nước là VietinBank, Vietcombank, BIDV. Đây cũng là mức xếp hạng cao nhất so với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ở Việt Nam.

Bảng xếp hạng ngân hàng Việt Nam của Moody’s tháng 5 năm 2017

LPB Research tổng hợp

Tin khác

Viết bình luận