LienVietPostBank: Những thành tựu đáng kể trong năm 2016

LienVietPostBank: Những thành tựu đáng kể trong năm 2016

24/03/2017 10:11

Bức tranh hoạt động ngành ngân hàng trong năm 2016 có nhiều cải thiện tích cực. Tín dụng và huy động hệ thống tăng trưởng cao hơn so với năm 2015, lần lượt đạt 18,71% và 18,38%; thanh khoản hệ thống dồi dào và lợi nhuận của các ngân hàng cũng được cải thiện đáng kể. Trong bối kinh doanh đó, LienVietPostBank cũng đạt được những thành tựu vượt bậc, vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra như tăng trưởng tổng tài sản ở mức 31,86% và lợi nhuận trước thuế ở mức 219% - vươn lên top 5 NHTMCP tư nhân về lợi nhuận. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng chỉ ở mức 1,08%, cho thấy việc kiểm soát chất lượng tín dụng của ngân hàng ngày càng được cải thiện.

Tổng tài sản của LienVietPostBank tính đến hết năm 2016 đạt 141.865 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng trưởng mạnh (31,86%) cao hơn hẳn hệ thống TCTD (16,18%).

Biểu đồ 1: Quy mô tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng năm 2016

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Trong đó, huy động vốn TT1 của LienVietPostBank đạt 116.193 tỷ đồng, tăng 35.470 tỷ đồng so với năm 2015, với nguồn tiền ổn định từ mạng lưới Phòng Giao dịch Bưu điện và Bảo hiểm xã hội. Điều này có được là nhờ công tác phát triển mạnh lưới mạnh mẽ của LienVietPostBank trong những năm qua tới 63 tỉnh thành trên cả nước nhằm đa dạng hóa khách hàng ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Tính đến 31/12/2016, LienVietPostBank có 134 Chi nhánh/Phòng Giao dịch, 1.067 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác trên 10.000 điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc.

Cho vay khách hàng của LienVietPostBank năm 2016 đạt 82.170 tỷ đồng, tăng 20.818 tỷ đồng so với năm 2015. Trong điều kiện giới hạn tăng trưởng tín dụng của NHNN, LienVietPostBank đã tích cực cơ cấu lại danh mục tín dụng theo hướng hạn chế các khoản cho vay rủi ro và kém hiệu quả để đẩy mạnh chiến lược ngân hàng bán lẻ - ngân hàng của mọi người. Để phục vụ lợi ích cộng đồng, LienVietPostBank đã triển khai một số sản phẩm cho vay tiêu biểu như: Cho vay hưu trí, lực lượng vũ trang, công chức viên chức, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm mắc ca.Điều này đã giúp LienVietPostBank mở rộng đáng kể tệp khách hàng. Tính đến cuối năm 2016, số lượng khách hàng cho vay đạt 209.360 khách hàng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2015. Trong đó, xét riêng mảng bán lẻ, LienVietPostBank tăng mới 98.924 khách hàng, bằng số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ còn lại của cả giai đoạn 2008-2015.

Biểu đồ 2: Tín dụng và huy động vốn của các ngân hàng đến 31/12/2016 (tỷ đồng)

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Bên cạnh đó, năm 2016 còn đánh dấu sự triển khai của nhiều sản phẩm mới mang tính chất đột phá về công nghệ cũng như dịch vụ ngân hàng. Đó là sản phẩm Ví Việt – ngân hàng di động xóa mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Mặc dù mới được triển khai nhưng Ví Việt đã phát triển được hơn 740.000 tài khoản Khách hàng, kết nối được với 39 đối tác mới, là cơ sở để huy động vốn nhàn rỗi, đồng thời tiến tới phát triển các sản phẩm tín dụng vi mô. Ngoài ra, LienVietPostBank đã ký kết hợp đồng khai thác bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-chi Life Việt Nam để thực hiện bán chéo sản phẩm nhằm gia tăng lợi ích cho Khách hàng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Vì vậy, Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đã tăng trưởng kỷ lục lên tới 219% - đây là mức tăng cao nhất trên toàn hệ thống trong năm 2016, giúp LienVietPostBank cải thiện đáng kể vị trí trong bảng xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng. Tính đến cuối năm 2016, LienVietPostBank chính thức lọt vào top 5 NHTMCP tư nhân về lợi nhuận. Đồng thời, các chỉ số sinh lời ROA và ROE cũng đạt hiệu quả vượt trội so với năm 2015, lần lượt ở mức 0,9% và 13,3%.

Biểu đồ 3: Kết quả kinh doanh các ngân hàng năm 2016 (tỷ đồng)

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng chỉ ở mức 1,08%, thấp hơn trung bình ngành là 2,53% mặc dù LienVietPostBank đã liên tục tăng trưởng tín dụng cao trong những năm gần đây. Công tác xử lý nợ xấu được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chủ yếu tập trung ở khâu phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Điều này thể hiện chất lượng tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro tốt giúp ngân hàng có điều kiện tăng trưởng ổn định trong dài hạn. 

LPBResearch

LienVietPostBank: Những thành tựu đáng kể trong năm 2016

Bức tranh hoạt động ngành ngân hàng trong năm 2016 có nhiều cải thiện tích cực. Tín dụng và huy động hệ thống tăng trưởng cao hơn so với năm 2015, lần lượt đạt 18,71% và 18,38%; thanh khoản hệ thống dồi dào và lợi nhuận của các ngân hàng cũng được cải thiện đáng kể. Trong bối kinh doanh đó, LienVietPostBank cũng đạt được những thành tựu vượt bậc, vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra như tăng trưởng tổng tài sản ở mức 31,86% và lợi nhuận trước thuế ở mức 219% - vươn lên top 5 NHTMCP tư nhân về lợi nhuận. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng chỉ ở mức 1,08%, cho thấy việc kiểm soát chất lượng tín dụng của ngân hàng ngày càng được cải thiện.

Tổng tài sản của LienVietPostBank tính đến hết năm 2016 đạt 141.865 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng trưởng mạnh (31,86%) cao hơn hẳn hệ thống TCTD (16,18%).

Biểu đồ 1: Quy mô tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng năm 2016

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Trong đó, huy động vốn TT1 của LienVietPostBank đạt 116.193 tỷ đồng, tăng 35.470 tỷ đồng so với năm 2015, với nguồn tiền ổn định từ mạng lưới Phòng Giao dịch Bưu điện và Bảo hiểm xã hội. Điều này có được là nhờ công tác phát triển mạnh lưới mạnh mẽ của LienVietPostBank trong những năm qua tới 63 tỉnh thành trên cả nước nhằm đa dạng hóa khách hàng ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Tính đến 31/12/2016, LienVietPostBank có 134 Chi nhánh/Phòng Giao dịch, 1.067 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác trên 10.000 điểm giao dịch bưu điện trên toàn quốc.

Cho vay khách hàng của LienVietPostBank năm 2016 đạt 82.170 tỷ đồng, tăng 20.818 tỷ đồng so với năm 2015. Trong điều kiện giới hạn tăng trưởng tín dụng của NHNN, LienVietPostBank đã tích cực cơ cấu lại danh mục tín dụng theo hướng hạn chế các khoản cho vay rủi ro và kém hiệu quả để đẩy mạnh chiến lược ngân hàng bán lẻ - ngân hàng của mọi người. Để phục vụ lợi ích cộng đồng, LienVietPostBank đã triển khai một số sản phẩm cho vay tiêu biểu như: Cho vay hưu trí, lực lượng vũ trang, công chức viên chức, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm mắc ca.Điều này đã giúp LienVietPostBank mở rộng đáng kể tệp khách hàng. Tính đến cuối năm 2016, số lượng khách hàng cho vay đạt 209.360 khách hàng, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2015. Trong đó, xét riêng mảng bán lẻ, LienVietPostBank tăng mới 98.924 khách hàng, bằng số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ còn lại của cả giai đoạn 2008-2015.

Biểu đồ 2: Tín dụng và huy động vốn của các ngân hàng đến 31/12/2016 (tỷ đồng)

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Bên cạnh đó, năm 2016 còn đánh dấu sự triển khai của nhiều sản phẩm mới mang tính chất đột phá về công nghệ cũng như dịch vụ ngân hàng. Đó là sản phẩm Ví Việt – ngân hàng di động xóa mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Mặc dù mới được triển khai nhưng Ví Việt đã phát triển được hơn 740.000 tài khoản Khách hàng, kết nối được với 39 đối tác mới, là cơ sở để huy động vốn nhàn rỗi, đồng thời tiến tới phát triển các sản phẩm tín dụng vi mô. Ngoài ra, LienVietPostBank đã ký kết hợp đồng khai thác bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-chi Life Việt Nam để thực hiện bán chéo sản phẩm nhằm gia tăng lợi ích cho Khách hàng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

Vì vậy, Lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đã tăng trưởng kỷ lục lên tới 219% - đây là mức tăng cao nhất trên toàn hệ thống trong năm 2016, giúp LienVietPostBank cải thiện đáng kể vị trí trong bảng xếp hạng lợi nhuận các ngân hàng. Tính đến cuối năm 2016, LienVietPostBank chính thức lọt vào top 5 NHTMCP tư nhân về lợi nhuận. Đồng thời, các chỉ số sinh lời ROA và ROE cũng đạt hiệu quả vượt trội so với năm 2015, lần lượt ở mức 0,9% và 13,3%.

Biểu đồ 3: Kết quả kinh doanh các ngân hàng năm 2016 (tỷ đồng)

Nguồn: BCTC các ngân hàng

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng chỉ ở mức 1,08%, thấp hơn trung bình ngành là 2,53% mặc dù LienVietPostBank đã liên tục tăng trưởng tín dụng cao trong những năm gần đây. Công tác xử lý nợ xấu được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chủ yếu tập trung ở khâu phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh. Điều này thể hiện chất lượng tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro tốt giúp ngân hàng có điều kiện tăng trưởng ổn định trong dài hạn. 

LPBResearch

Tin khác