LienVietPostBank Research

LienVietPostBank Research

Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả

LienVietPostBank Research (LPBResearch)

Chuyên trang nghiên cứu nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam và trên Thế giới. Với số liệu cập nhật và đánh giá sâu sắc từ những bộ phận chuyên môn của Ngân hàng cũng như những góc nhìn đa dạng của các chuyên gia kinh tế từ các tổ chức kinh tế uy tín khác, LPBResearch mang đến cho độc giả những tin tức và tài liệu nghiên cứu uy tín và hiệu quả.

Đối với cán bộ Ngân hàng LienVietPostBank

LPBResearch củng cố, cập nhật thông tin cho cán bộ LienVietPostBank về lĩnh vực kinh tế vĩ mô, thị trường ngân hàng, thị trường tài chính.

Đối với các chuyên gia kinh tế

LPBResearch là cầu nối giữa các chuyên gia kinh tế với Ngân hàng, là nơi chia sẻ, trao đổi những nhận định và đánh giá về thị trường tài chính ngân hàng bao gồm rủi ro cũng như cơ hội đầu tư kinh doanh cho khách hàng, phù hợp với những biến động kinh tế thế giới và Việt Nam.