Tiêu chuẩn và điều kiện Học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”

Tiêu chuẩn và điều kiện Học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”

Sinh viên tiêu biểu nhận học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank" năm 2014

Trong 4 năm vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) kết hợp với Báo Thanh niên tổ chức chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” trao học bổng cho các sinh viên các trường đại học. Đây là cơ hội để Ngân hàng có điều kiện hỗ trợ các em sinh viên học giỏi và cũng là nguồn động viên cho các em sinh viên nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong học tập, đồng thời, Ngân hàng cũng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lực lượng nhân sự vững mạnh cho LienVietPostBank.

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét học bổng:

Trường hợp 1: Học bổng “LienVietPostBank tiếp sức tài năng” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đồng/ suất học bổng: Dành cho các sinh viên đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường (bao gồm cả các trường hợp lên thẳng hoặc thi tuyển vào trường, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu).

Trường hợp 2: Học bổng “LienVietPostBank tương thân tương ái” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đồng/suất học bổng, lần 2 trị giá 5.000.000 đồng/ suất học bổng, lần 3 trị giá 7.000.000 đồng/suất học bổng

 • Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn/ sinh viên thuộc diện chính sách/ sinh viên bị khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập;
 • Đối với sinh viên trao lần 1: Có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) năm xét cấp học bổng đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Đối với sinh viên trao lần 2 và lần 3:
 • Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn/ sinh viên thuộc diện chính sách/ sinh viên bị khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập:
 • ới sinh viên trao lần 1: Có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) năm xét cấp học bổng đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Đối với sinh viên trao lần 2 và lần 3: Có điểm TBCHT năm xét cấp học bổng lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và; đạt từ 3.2 điểm (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Được sự giới thiệu của địa phương hoặc nhà trường thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, bị khuyết tật…;
 • Không có quá 02 môn thi lại (thi lần 2) trong năm xét cấp học bổng;
 • Có kết quả rèn luyện năm xét cấp học bổng theo quy định của Nhà trường đạt từ loại tốt/giỏi trở lên;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt” (chủ đề cụ thể được quy định tùy theo mỗi năm)

Trường hợp 3: Học bổng “LienVietPostBank khuyến học” trao lũy tiến lần 2 trị giá 5.000.000 đồng/suất và lần 3 trị giá 7.000.000 đồng/suất

 • Dành cho sinh viên đã từng nhận học bổng năm xét cấp 2011-2012 của Ngân hàng:
 • Có điểm TBCHT năm xét cấp học bổng lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và;
 • Đạt từ 3.6 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 8.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế);
 • Không phải thi lại/học lại môn nào trong năm xét cấp học bổng;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt”.

Trường hợp 4: Học bổng “Tiếp sức thủ lĩnh”

 • Là cán bộ Đoàn Thanh  niên, Hội sinh viên trường có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (có xác nhận của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên), cán bộ Đoàn chủ chốt của trường;
 • Không vi phạm pháp luật, không vi phạm các nội quy của Nhà trường, điểm Trung bình chung học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) (7.5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế);
 • Hay tham gia các phong trào tình nguyện, làm thủ lĩnh Đoàn;
 • Hoặc các sinh viên năm thứ nhất tham gia công tác Đoàn ngay từ năm đầu tiên và có điểm thi đại học đầu vào cao;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt”.

Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank là loại học bổng thường niên trao cho sinh viên các trường đại học, nhằm hỗ trợ các em sinh viên học giỏi và cũng là nguồn động viên cho các em nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong học tập. Với điều kiện và thể lệ như trên, hy vọng các em sinh viên sẽ chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng đón nhận học bổng trong những năm tiếp theo.

LPBResearch

Tiêu chuẩn và điều kiện Học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”

Sinh viên tiêu biểu nhận học bổng "Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank" năm 2014

Trong 4 năm vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) kết hợp với Báo Thanh niên tổ chức chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” trao học bổng cho các sinh viên các trường đại học. Đây là cơ hội để Ngân hàng có điều kiện hỗ trợ các em sinh viên học giỏi và cũng là nguồn động viên cho các em sinh viên nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong học tập, đồng thời, Ngân hàng cũng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lực lượng nhân sự vững mạnh cho LienVietPostBank.

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét học bổng:

Trường hợp 1: Học bổng “LienVietPostBank tiếp sức tài năng” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đồng/ suất học bổng: Dành cho các sinh viên đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường (bao gồm cả các trường hợp lên thẳng hoặc thi tuyển vào trường, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu).

Trường hợp 2: Học bổng “LienVietPostBank tương thân tương ái” trao lần đầu tiên trị giá 3.000.000 đồng/suất học bổng, lần 2 trị giá 5.000.000 đồng/ suất học bổng, lần 3 trị giá 7.000.000 đồng/suất học bổng

 • Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn/ sinh viên thuộc diện chính sách/ sinh viên bị khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập;
 • Đối với sinh viên trao lần 1: Có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) năm xét cấp học bổng đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Đối với sinh viên trao lần 2 và lần 3:
 • Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn/ sinh viên thuộc diện chính sách/ sinh viên bị khuyết tật vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập:
 • ới sinh viên trao lần 1: Có điểm trung bình chung học tập (TBCHT) năm xét cấp học bổng đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Đối với sinh viên trao lần 2 và lần 3: Có điểm TBCHT năm xét cấp học bổng lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và; đạt từ 3.2 điểm (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 7.0 điểm (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế).
 • Được sự giới thiệu của địa phương hoặc nhà trường thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, bị khuyết tật…;
 • Không có quá 02 môn thi lại (thi lần 2) trong năm xét cấp học bổng;
 • Có kết quả rèn luyện năm xét cấp học bổng theo quy định của Nhà trường đạt từ loại tốt/giỏi trở lên;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt” (chủ đề cụ thể được quy định tùy theo mỗi năm)

Trường hợp 3: Học bổng “LienVietPostBank khuyến học” trao lũy tiến lần 2 trị giá 5.000.000 đồng/suất và lần 3 trị giá 7.000.000 đồng/suất

 • Dành cho sinh viên đã từng nhận học bổng năm xét cấp 2011-2012 của Ngân hàng:
 • Có điểm TBCHT năm xét cấp học bổng lớn hơn hoặc bằng điểm năm trước và;
 • Đạt từ 3.6 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) hoặc từ 8.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế);
 • Không phải thi lại/học lại môn nào trong năm xét cấp học bổng;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt”.

Trường hợp 4: Học bổng “Tiếp sức thủ lĩnh”

 • Là cán bộ Đoàn Thanh  niên, Hội sinh viên trường có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (có xác nhận của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên), cán bộ Đoàn chủ chốt của trường;
 • Không vi phạm pháp luật, không vi phạm các nội quy của Nhà trường, điểm Trung bình chung học tập đạt từ 3.2 điểm trở lên (tính theo thang điểm 4 đối với các trường đào tạo theo đơn vị tín chỉ) (7.5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với các trường đào tạo theo đơn vị niên chế);
 • Hay tham gia các phong trào tình nguyện, làm thủ lĩnh Đoàn;
 • Hoặc các sinh viên năm thứ nhất tham gia công tác Đoàn ngay từ năm đầu tiên và có điểm thi đại học đầu vào cao;
 • Viết 01 bài luận 500 từ với chủ đề về Ngân hàng và được Ngân hàng đánh giá “đạt”.

Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank là loại học bổng thường niên trao cho sinh viên các trường đại học, nhằm hỗ trợ các em sinh viên học giỏi và cũng là nguồn động viên cho các em nỗ lực và phấn đấu vươn lên trong học tập. Với điều kiện và thể lệ như trên, hy vọng các em sinh viên sẽ chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng đón nhận học bổng trong những năm tiếp theo.

LPBResearch

Tin khác