Triển vọng và tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Triển vọng và tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA bắt đầu được đàm phán từ giữa năm 2012. Sau 14 cuộc họp chính thức, quá trình đàm phán EVFTA được hoàn tất vào ngày 02/12/2015 và được kỳ vọng hiệu lực vào năm 2018. Đây được đánh giá là một trong những Hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay với những tác động tích cực như: giúp cắt giảm mạnh các loại thuế quan, gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh thương mại song phương,...

Tuy nhiên nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại do sự thay đổi về cách thức phê chuẩn hiệp định. Theo phán quyết mới của Tòa án châu Âu ngày 16/05/2017, các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và các nước khác, (trong đó có Việt Nam) sẽ chỉ được phê chuẩn cũng như có hiệu lực khi nhận được sự đồng ý của Quốc hội mỗi nước thành viên trong liên minh. 

Để giải quyết rào cản này, từ cuối tháng 9/2017, EU đã chính thức đề xuất với Việt Nam việc tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư ra khỏi EVFTA, theo đó EVFTA đang được thảo luận để tách làm 2 hiệp định riêng biệt: (i) Hiệp định thương mại tự do và (ii) Hiệp định bảo hộ đầu tư. Trong thời gian tới, “Hiệp định thương mại tự do” nhiều khả năng vẫn được ký kết theo lịch trình đã thảo luận giữa 2 bên (trong năm 2018), các lợi ích về thương mại của Việt Nam có thể vẫn sẽ được đảm bảo trong lương lai gần.

Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Triển vọng và tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA bắt đầu được đàm phán từ giữa năm 2012. Sau 14 cuộc họp chính thức, quá trình đàm phán EVFTA được hoàn tất vào ngày 02/12/2015 và được kỳ vọng hiệu lực vào năm 2018. Đây được đánh giá là một trong những Hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay với những tác động tích cực như: giúp cắt giảm mạnh các loại thuế quan, gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh thương mại song phương,...

Tuy nhiên nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại do sự thay đổi về cách thức phê chuẩn hiệp định. Theo phán quyết mới của Tòa án châu Âu ngày 16/05/2017, các hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và các nước khác, (trong đó có Việt Nam) sẽ chỉ được phê chuẩn cũng như có hiệu lực khi nhận được sự đồng ý của Quốc hội mỗi nước thành viên trong liên minh. 

Để giải quyết rào cản này, từ cuối tháng 9/2017, EU đã chính thức đề xuất với Việt Nam việc tách riêng nội dung bảo hộ đầu tư ra khỏi EVFTA, theo đó EVFTA đang được thảo luận để tách làm 2 hiệp định riêng biệt: (i) Hiệp định thương mại tự do và (ii) Hiệp định bảo hộ đầu tư. Trong thời gian tới, “Hiệp định thương mại tự do” nhiều khả năng vẫn được ký kết theo lịch trình đã thảo luận giữa 2 bên (trong năm 2018), các lợi ích về thương mại của Việt Nam có thể vẫn sẽ được đảm bảo trong lương lai gần.

Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo