Việt Nam sẽ tăng tỷ trọng và đứng đầu trong rổ chỉ số Thị trường chứng khoán cận biên của MSCI

Việt Nam sẽ tăng tỷ trọng và đứng đầu trong rổ chỉ số Thị trường chứng khoán cận biên của MSCI

21/06/2018 14:06

Chưa được nâng hạng trong năm 2019 nhưng theo MSCI, sau khi Argentina và Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ tăng mạnh từ 17,72% lên 28,37%, đứng đầu trong các nước hạng này.

Phân hạng thị trường của MSCI

MSCI (Morgan Stanley Capital International) là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các sản phẩm chỉ số tài chính, các phân tích thành quả và rủi ro danh mục cùng các công cụ quản trị cho nhà đầu tư tổ chức và quỹ phòng hộ.

Trong tiêu chí phân hạng thị trường chứng khoán, MSCI chia thị trường chứng khoán toàn cầu làm 4 nhóm chính:

(i)     Thị trường phát triển (developed market),

(ii)   Thị trường mới nổi (emerging market),

(iii) Thị trường sơ khai/cận biên (frontier market)

(iv) Thị trường độc lập (standalone market).

MSCI sử dụng hai hệ tiêu chí để phân loại thị trường. Hệ tiêu chí thứ nhất bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định lượng. Hệ tiêu chí thứ hai bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định tính. MSCI sẽ công bố kết quả đánh giá và xếp hạng thị trường vào tháng 06 hàng năm. Các tiêu chí xem xét cụ thể của MSCI được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng Tiêu chí xếp hạng thị trường của MSCI

Danh sách phân hạng thị trường chứng khoán các nước năm 2018

Nguồn: MSCI Market Classification

Morgan Stanley cũng xây dựng các bộ chỉ số MSCI Developed Markets Indexes (DM), MSCI Emerging Markets Indexes (EM), MSCI Frontier Markets Indexes (FM)... tương ứng với từng phân hạng thị trường cũng như chỉ số MSCI từng quốc gia với một đanh mục cổ phiếu được lựa chọn.

Ví dụ tháng 4 vừa qua, MSCI công bố kết quả tái cơ cấu danh mục quý 2/2018. Theo đó, 5 cổ phiếu của Việt Nam là CII, HCM, PAN, VPI và GEX đã được MSCI thêm vào danh mục cùng với 13 cổ phiếu khác từ các quốc gia khác. Điều đáng nói là nếu xét về số lượng cổ phiếu lọt rổ thì Việt Nam cùng Tunisia đứng đầu bảng. Các quốc gia khác như Morocco, Argentina, Sri Lanka…đều chỉ có 1 cổ phiếu lọt rổ.

Biểu đồ biến động của chỉ số MSCI Việt Nam

Tính đến thời điểm xét hạng tháng 6/2018, thị trường Việt Nam được MSCI xếp hạng vào nhóm thị trường cận biên/sơ khai chung với các thị trường khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Bangladesh và Sri Lanka. Xét theo các tiêu chí để nâng hạng thì sao?

Nhóm tiêu chí định lượng: Vượt mức tiêu chuẩn đề ra

Theo đánh giá của MSCI trong kỳ review tháng 06/2017, ngoại trừ nhóm tiêu chí A không cần điều kiện thì thị trường Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhóm tiêu chí B của MSCI. Cụ thể, theo nhóm tiêu chí B một thị trường phải có ít nhất 03 doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí:

·         Tổng quy mô vốn hóa đạt 1,375 triệu USD

·         Vốn hóa tự do đạt 687 triệu USD

·         Tỷ lệ giá trị giao dịch hàng năm (ATVR - Annualized Traded Value Ratio) đạt tối thiểu 15%

Tính đến tháng 02/2018, thị trường Việt Nam đã có hơn 03 doanh nghiệp niêm yết đạt đầy đủ các tiêu chí kể trên. Đó là các doanh nghiệp VNM, VIC, MSN, HPG. Như vậy, nếu không có bất kỳ biến động bất thường nào diễn ra trong những tháng tới thì thị trường Việt Nam sẽ hoàn toàn đáp ứng hệ tiêu chí định lượng của MSCI.

Nhóm tiêu chí định tính: Chông gai hơn nhưng không ngừng nỗ lực hoàn thiện

Có thể thấy nhóm tiêu chí này có số lượng tiêu chí nhiều hơn và mang tính phức tạp hơn so với nhóm tiêu chí định lượng.

Nhóm tiêu chí định tính của MSCI đối với Việt Nam giai đoạn 2015-2017

Nguồn: MSCI Global Market Accessibility Review

Đến kỳ review tháng 06/2018, thị trường Việt Nam chỉ còn 9/17 tiêu chí định tính cần phải cải thiện (giảm 1 tiêu chí về đăng ký đầu tư và mở tài khoản).

So với các thị trường khác, Việt Nam nổi trội hơn về hạ tầng thị trường (giám sát, đăng ký, giao dịch) nhưng cần phải cải thiện nhiều hơn độ mở với nhà đầu tư nước ngoài. Nhìn chung Việt Nam vẫn là thị trường có số tiêu chí cần phải cải thiện nhiều trong nhóm thị trường sơ khai. Tuy nhiên, để thăng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thì thị trường Việt Nam không cần thiết phải cải thiện tất cả các tiêu chí theo yêu cầu của MSCI. Ngay cả nhiều thị trường mới nổi trong cùng khu vực như Thái Lan, Phillipine, Hàn Quốc, Pakistan… cũng không cần đạt tất cả các tiêu chí định tính của MSCI.

Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách thị trường cận biên

Ngày 20/6 vừa qua (kỳ xếp hạng duy nhất trong năm 2018), MSCI công bố kết quả phân loại định kỳ các TTCK trên Thế giới. Không ngoài dự báo trước đó, TTCK Việt Nam vẫn chưa lọt vào danh sách xem xét được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market).

Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 6/2019, Arabia Saudi sẽ được MSCI thêm vào rổ chỉ số MSCI Emerging Markets Index với tỷ trọng dự kiến là 2,6% với 32 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, MSCI cũng đưa Argentina vào danh sách nâng hạng lên thị trường mới nổi kể từ tháng 5/2019. Ngoài ra, Kuwait cũng sẽ được MSCI đưa vào diện theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hiện tại, Argentina, Kuwait đang nằm trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index và Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Điều này có nghĩa, khi Argentina và Kuwait được nâng hạng/xem xét nâng hạng sẽ làm thay đổi tỷ trọng rổ chỉ số MSCI Frotiner Markets Index và Việt Nam có thể hưởng lợi từ điều này.

Theo tính toán của MSCI, trong trường hợp Argentina và Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ tăng mạnh từ 17,72% lên 28,37%; số lượng cổ phiếu theo đó cũng tăng từ 17 lên 30.

Trong các top vốn hóa cổ phiếu ở thị trường cận biên, VNM của Việt Nam cũng là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6,21%. Có 03 cổ phiếu khác của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong top 10 MSCI Frontier Markets 100 Index, ngoài VNM thì đó là VIC (5,07%), MSN (2,68%).  

LPB Research tổng hợp

Việt Nam sẽ tăng tỷ trọng và đứng đầu trong rổ chỉ số Thị trường chứng khoán cận biên của MSCI

Chưa được nâng hạng trong năm 2019 nhưng theo MSCI, sau khi Argentina và Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ tăng mạnh từ 17,72% lên 28,37%, đứng đầu trong các nước hạng này.

Phân hạng thị trường của MSCI

MSCI (Morgan Stanley Capital International) là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các sản phẩm chỉ số tài chính, các phân tích thành quả và rủi ro danh mục cùng các công cụ quản trị cho nhà đầu tư tổ chức và quỹ phòng hộ.

Trong tiêu chí phân hạng thị trường chứng khoán, MSCI chia thị trường chứng khoán toàn cầu làm 4 nhóm chính:

(i)     Thị trường phát triển (developed market),

(ii)   Thị trường mới nổi (emerging market),

(iii) Thị trường sơ khai/cận biên (frontier market)

(iv) Thị trường độc lập (standalone market).

MSCI sử dụng hai hệ tiêu chí để phân loại thị trường. Hệ tiêu chí thứ nhất bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định lượng. Hệ tiêu chí thứ hai bao gồm các tiêu chí đánh giá về khía cạnh định tính. MSCI sẽ công bố kết quả đánh giá và xếp hạng thị trường vào tháng 06 hàng năm. Các tiêu chí xem xét cụ thể của MSCI được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng Tiêu chí xếp hạng thị trường của MSCI

Danh sách phân hạng thị trường chứng khoán các nước năm 2018

Nguồn: MSCI Market Classification

Morgan Stanley cũng xây dựng các bộ chỉ số MSCI Developed Markets Indexes (DM), MSCI Emerging Markets Indexes (EM), MSCI Frontier Markets Indexes (FM)... tương ứng với từng phân hạng thị trường cũng như chỉ số MSCI từng quốc gia với một đanh mục cổ phiếu được lựa chọn.

Ví dụ tháng 4 vừa qua, MSCI công bố kết quả tái cơ cấu danh mục quý 2/2018. Theo đó, 5 cổ phiếu của Việt Nam là CII, HCM, PAN, VPI và GEX đã được MSCI thêm vào danh mục cùng với 13 cổ phiếu khác từ các quốc gia khác. Điều đáng nói là nếu xét về số lượng cổ phiếu lọt rổ thì Việt Nam cùng Tunisia đứng đầu bảng. Các quốc gia khác như Morocco, Argentina, Sri Lanka…đều chỉ có 1 cổ phiếu lọt rổ.

Biểu đồ biến động của chỉ số MSCI Việt Nam

Tính đến thời điểm xét hạng tháng 6/2018, thị trường Việt Nam được MSCI xếp hạng vào nhóm thị trường cận biên/sơ khai chung với các thị trường khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Bangladesh và Sri Lanka. Xét theo các tiêu chí để nâng hạng thì sao?

Nhóm tiêu chí định lượng: Vượt mức tiêu chuẩn đề ra

Theo đánh giá của MSCI trong kỳ review tháng 06/2017, ngoại trừ nhóm tiêu chí A không cần điều kiện thì thị trường Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ nhóm tiêu chí B của MSCI. Cụ thể, theo nhóm tiêu chí B một thị trường phải có ít nhất 03 doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí:

·         Tổng quy mô vốn hóa đạt 1,375 triệu USD

·         Vốn hóa tự do đạt 687 triệu USD

·         Tỷ lệ giá trị giao dịch hàng năm (ATVR - Annualized Traded Value Ratio) đạt tối thiểu 15%

Tính đến tháng 02/2018, thị trường Việt Nam đã có hơn 03 doanh nghiệp niêm yết đạt đầy đủ các tiêu chí kể trên. Đó là các doanh nghiệp VNM, VIC, MSN, HPG. Như vậy, nếu không có bất kỳ biến động bất thường nào diễn ra trong những tháng tới thì thị trường Việt Nam sẽ hoàn toàn đáp ứng hệ tiêu chí định lượng của MSCI.

Nhóm tiêu chí định tính: Chông gai hơn nhưng không ngừng nỗ lực hoàn thiện

Có thể thấy nhóm tiêu chí này có số lượng tiêu chí nhiều hơn và mang tính phức tạp hơn so với nhóm tiêu chí định lượng.

Nhóm tiêu chí định tính của MSCI đối với Việt Nam giai đoạn 2015-2017

Nguồn: MSCI Global Market Accessibility Review

Đến kỳ review tháng 06/2018, thị trường Việt Nam chỉ còn 9/17 tiêu chí định tính cần phải cải thiện (giảm 1 tiêu chí về đăng ký đầu tư và mở tài khoản).

So với các thị trường khác, Việt Nam nổi trội hơn về hạ tầng thị trường (giám sát, đăng ký, giao dịch) nhưng cần phải cải thiện nhiều hơn độ mở với nhà đầu tư nước ngoài. Nhìn chung Việt Nam vẫn là thị trường có số tiêu chí cần phải cải thiện nhiều trong nhóm thị trường sơ khai. Tuy nhiên, để thăng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thì thị trường Việt Nam không cần thiết phải cải thiện tất cả các tiêu chí theo yêu cầu của MSCI. Ngay cả nhiều thị trường mới nổi trong cùng khu vực như Thái Lan, Phillipine, Hàn Quốc, Pakistan… cũng không cần đạt tất cả các tiêu chí định tính của MSCI.

Việt Nam sẽ đứng đầu danh sách thị trường cận biên

Ngày 20/6 vừa qua (kỳ xếp hạng duy nhất trong năm 2018), MSCI công bố kết quả phân loại định kỳ các TTCK trên Thế giới. Không ngoài dự báo trước đó, TTCK Việt Nam vẫn chưa lọt vào danh sách xem xét được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market).

Trong khi đó, bắt đầu từ tháng 6/2019, Arabia Saudi sẽ được MSCI thêm vào rổ chỉ số MSCI Emerging Markets Index với tỷ trọng dự kiến là 2,6% với 32 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, MSCI cũng đưa Argentina vào danh sách nâng hạng lên thị trường mới nổi kể từ tháng 5/2019. Ngoài ra, Kuwait cũng sẽ được MSCI đưa vào diện theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hiện tại, Argentina, Kuwait đang nằm trong rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index và Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Điều này có nghĩa, khi Argentina và Kuwait được nâng hạng/xem xét nâng hạng sẽ làm thay đổi tỷ trọng rổ chỉ số MSCI Frotiner Markets Index và Việt Nam có thể hưởng lợi từ điều này.

Theo tính toán của MSCI, trong trường hợp Argentina và Kuwait được nâng hạng, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ tăng mạnh từ 17,72% lên 28,37%; số lượng cổ phiếu theo đó cũng tăng từ 17 lên 30.

Trong các top vốn hóa cổ phiếu ở thị trường cận biên, VNM của Việt Nam cũng là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6,21%. Có 03 cổ phiếu khác của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong top 10 MSCI Frontier Markets 100 Index, ngoài VNM thì đó là VIC (5,07%), MSN (2,68%).  

LPB Research tổng hợp

Tin khác

Viết bình luận